Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Otokar Březina

Otokar Březina

Básník a spisovatel, výrazný představitel českého symbolismu. Svou tvorbou ovlivnil vývoj české poezie ve 20. století.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*13. 9. 1868 Počátky – 25. 3. 1929 Jaroměřice nad Rokytnou

Vlastním jménem Václav Jebavý. Po maturitě se stal učitelem v Jinošově u Náměště nad Oslavou. Ve stejné době začalo jeho dlouhé přátelství s filosofkou a spisovatelkou Annou Pammrovou, se kterou si celý život dopisoval. Od roku 1914 učil se sníženým úvazkem, potom roku 1919 odešel na tvůrčí dovolenou. Roku 1929 zemřel na vrozenou srdeční vadu. Je pohřben v Jaroměřicích nad Rokytnou, jeho náhrobek vytvořil sochař František Bílek.

Březinova symbolistní báseň často připomíná filozofický text, náboženskou meditaci nebo dokonce modlitbu. Lyrický mluvčí často oslovuje Nejvyššího. Sám autor se však bránil tomu, aby jeho poezie byla ztotožňována s básnickými snahami katolické moderny. Chtěl svou tvorbou sloužit umění a tím povznášet člověka. První sbírkou, kterou sám zahrnuje do své tvorby, jsou Tajemné dálky (1895). Dramatické zbarvení dává básním opakované oslovování někoho záhadného a volání k nejvyšší formě bytí a slova. Sbírka Svítání na západě (1896) obsahuje protimluv. Samotné „svítání na západě“ může být přípravou rozbřesknutí a průhledu od země k nebi. V následujícím titulu Větry od pólů (1897) je vítr  znamením hybnosti v nedozírných prostorách. Je to „vítr touhy“, znalý dálav a výšek. Čtvrtá Březinova sbírka se jmenuje Stavitelé chrámu (1899). Katolická kritika ho napadala, že v Boha nevěří, zato chrámů má plná ústa. Poslední chystaná, nedokončená sbírka se měla jmenovat Země. Své verše Březina doplňoval úvahami v básnické próze. Od roku 1897 začal psát eseje. První cyklus básníkových esejů s názvem Hudba pramenů (1903) lze číst jako volný doprovod k jeho poezii. Další cyklus esejů chystal před první světovou válkou i po ní, ale nakonec na knižní vydání toho rezignoval.

Použité zdroje
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.
PUTNA, Matin C. Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848-1918. Praha: Torst, 1998. 801 s. ISBN 80-7215-059-6.
VOJVODÍK, Josef. Od estetismu k eschatonu: modely světa a existence v lyrickém díle Otokara Březiny: rekonstrukce symbolických paradigmat. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 380 s. ISBN 80-200-1097-1.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.