Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Babiččino údolí

Babiččino údolí

Údolí, kde je situován děj románu Babička Boženy Němcové, jedné z nejznámějších českých spisovatelek.


Babiččin pomník. Autor: Kčaatpkoav - Aisano, licence CC BY-SA 4.0 https://cs.wikipedia.org/wiki/Babi%C4%8D%C4%8Dino_%C3%BAdol%C3%AD#/media/Soubor:Babiccin_pomnik.jpg
Podrobné informace

Babiččino údolí je národní kulturní i národní přírodní památka v okrese Náchod v Královéhradeckém kraji. Vyhlášena byla již v roce 1952 a v roce 2013 se stala významnou evropskou lokalitou i zřícenina hradu Rýzmburg, která se zde nachází. Své jméno dostalo údolí díky Boženě Němcové, která sem situovala děj románu Babička. Samotná oblast zahrnuje údolí kolem řeky Úpy.

V historických dobách patřilo Babiččino údolí k panství hradu Rýzmburg. Největší vliv na jeho vzhled měla vévodkyně Kateřina Vilemína Zaháňská, která toto panství zdědila roku 1800. V té době již šlechta vlastnící tuto oblast nebydlela na hradě Rýzmburg, z něhož zůstala jen zřícenina, ale využívala pohodlnější a modernější Ratibořický zámek. Vévodkyně zde dala zřídit anglický park, umělé jezírko a nechala postavit několik budov. Dala podnět k ochraně této lokality. Samotný název dal Babiččinu údolí český lékař a spisovatel Otakar Jedlička v 70. letech 18. století. Nachází se zde mnoho kulturních památek, například Ratibořický zámek, kde sídlí také muzeum, zřícenina hradu Rýzmburg nebo Babiččin pomník, sousoší zobrazující postavy románu Babička od sochaře Otto Gutfreunda.

Babiččino údolí není zajímavé pouze kulturními památkami. Zachovaly se zde přírodní biotopy hostící mnohé druhy vzácných živočichů a rostlin. Roste zde například řebříček bertrám (Achillea ptarmica), růže převislá (Rosa penrulina) nebo vzácná houba kukmák dřevní (Volvariella caesiotincta). Lesní porosty jsou zde nejčastěji tvořeny listnatými stromy. Živočichové jsou zde zastoupeni mnoha druhy, pestrá je diverzita motýlů, brouků, čolků a hlavně měkkýšů, jichž zde žije velké množství. Oblast je zajímavá také pro milovníky ptáků, je možné se zde setkat například s morčákem velkým (Mergus meganser), čápem černým (Ciconia nigra) nebo žlunou šedou (Picus canus). Při řece Úpě žijí vydry říční (Lutra lutra).

Použité zdroje
Národní přírodní památka Babiččino údolí [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky: ©2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.ochranaprirody.cz/lokality/
Ratiborice-babiccinoudoli.cz [online]. Ratiborice-babiccinoudoli.cz: ©2017 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.ratiborice-babiccinoudoli.cz
Zámek Ratibořice [online]. Zámek Ratibořice [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.zamek-ratiborice.cz/cs
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Babiččino údolí [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Babi%C4%8D%C4%8Dino_%C3%BAdol%C3%AD

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.