Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Jan Blahoslav

Jan Blahoslav

Básník, překladatel, historik, gramatikář a hudební teoretik. Kněz a biskup Jednoty bratrské a také významný představitel českého humanismu.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*20.  2. 1523 Přerov – 24. 11. 1571 Moravský Krumlov

Jan Blahoslav (původním jménem Jan Blažek) studoval na přerovské bratrské škole. Poté odjel na luteránské gymnázium do Goldbergu a následně do centra reformace Wittenbergu, kde se jeho vzorem stal renesanční tiskař Jiří Melantrich z Aventina. Po návratu do vlasti pracoval ve škole v Prostějově. Roku 1549 působil krátce na univerzitě v Královci, další rok v Basileji, kde jeho pobyt přerušila nemoc. Od roku 1551 zastával funkci archiváře Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi. Roku 1557 byl zvolen biskupem jednoty, poté se jako bratrský písař odstěhoval do Ivančic, kde během jedné z mála pracovních cest zemřel.

V Ivančicích se plně rozvinulo jeho literární nadání. Zde sepsal Filipiku proti misomusům (tj. bojovnou řeč proti nepřátelům múz – umění a věd), která je součástí dlouhého sporu o vztahu Jednoty bratrské a vzdělání. Prosadil v bratrském školství humanistické ideály, jež měly bez výjimky sloužit víře. Jeho významná Gramatika česká (dokončená 1571), původně plánovaná jako pomůcka pro překladatele a kazatele, se skládá z rozsáhlého komentáře ke starší gramatice Beneše Optáta, Petra Gzela a Václava Philomata a přerůstá v odborný text, který pojednává o dialektech a vztazích k jiným slovanským jazykům. Mimo jiné zde uvádí i některé prozodické základy češtiny a také významné literárněhistorické údaje. Své dílo uzavírá sbírkou přísloví. Blahoslav též přeložil z řečtiny Nový zákon, jenž později posloužil jako podklad pro Bibli kralickou. Působil také jako redaktor několika bratrských kancionálů.

Použité zdroje
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.
OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. vyd. Praha: Academia, 1985-2008. 7 sv. ISBN 80-200-0797-0.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.