Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Literatura (170 záznamů)

Jan Weiss

Prozaik, jehož tvorba se pohybuje na rozhraní psychologické a fantastické literatury. Často bývá uváděn jako jeden ze zakladatelů české sci-fi.

Zikmund Winter

Prozaik a historik, jeden ze zakladatelů české kulturní historie. Ve své tvorbě se zaměřoval na zobrazení konfliktů na pozadí historických kulis.

Jiří Wolker

Básník, prozaik, překladatel a publicista, vůdčí představitel tvůrců tzv. proletářské poezie a generace nastupující po 1. světové válce obecně.

Jan Zahradníček

Český básník, překladatel a spisovatel, čelný představitel spirituální poezie 30. let a vrcholný představitel české katolické poezie.

Vilém Závada

Básník, překladatel, redaktor, editor a publicista vycházející z avantgardy 20. let 20. století. Hlavními motivy jeho tvorby se stala témata existenciální hloubky a tragického pocitu života.

Julius Zeyer

Prozaik, básník a dramatik, přední představitel tzv. lumírovské generace. Jako autor mýtického zobrazení Čech od nejstarších dob v epické a divadelní formě patří též ke generaci Národního divadla.

Miroslav Zikmund

Český cestovatel, spisovatel, novinář, fotograf a filmař – dokumentarista; spolu s Jiřím Hanzelkou podnikl několik cestovatelských výprav prakticky po všech kontinentech.

 

 

Jan Zrzavý

Malíř, grafik, ilustrátor a scénograf, významná postava meziválečné české avantgardy. Typickými znaky jeho tvorby jsou jednoduchost objemů, lyrická harmonie a imaginace, které ho spojovaly s poetismem.

Zuzana Brabcová

Česká spisovatelka, autorka prvního lesbického románu v české literatuře Rok perel.

Jiří Žáček

Současný spisovatel a básník, autor učebnic Moje první čítanka nebo Malý čtenář, pohádek a básní pro děti.

Zobrazeno 161 - 170 záznamů
z celkového počtu 170

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.