Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Osvícenství a národní obrození (9 záznamů)

18.-19. století

České osvícenství představuje poslední období, kdy se aktivně uplatňovala zemská šlechta jako organizátorská a mecenášská vrstva. Nová česká kultura se utvářela uvnitř německé. Následující doba českého národního obrození se obecně dělí do tří fází. Do obranné (konsolidační) fáze (1775–1805), tzv. generace Josefa Dobrovského, patří počátky českého divadla, básnictví a žurnalistiky. Druhou vlnou je ofenzivní fáze (1805–1830), tj. období vlastenecké agitace, tzv. generace Josefa Jungmannova. Tehdy česká literatura především zápasila s nerozvinutostí spisovného jazyka a s nízkou jazykovou úrovní čtenářstva. Poslední fáze je spjata s vyvrcholením obrozeneckých snah (1830–1848), tzv. generace Františka Palackého. Do období národního se řadí i novinář a spisovatel Karel Havlíček Borovský, a také spisovatelé Božena Němcová a Karel Jaromír Erben. Karel Hynek Mácha sice tvořil v tomto období, ale jeho tvůrčí ideály byly obecně umělecké a romantické.

Karel Havlíček Borovský

Básník, novinář, politik a autor epigramů, zakladatel české žurnalistiky a literární kritiky. U svých vrstevníků se těšil velké úctě. Jeho literární dílo není obsáhle, ale přes zdánlivou jednostrannost významné.

František Ladislav Čelakovský

Básník národního obrození, překladatel a vydavatel českých a slovanských folklórních písní a přísloví. Zdůrazňoval významnost lidové slovesnosti, kterou začleňoval do kontextu evropské kultury.

Václav Kliment Klicpera

Plodný dramatik, jehož působení má pro českou divadelní tvorbu zakladatelský význam. Jeho hry jsou inspirovány knížkami lidového čtení a německou preromantickou dramaturgií. Působil také jako herec, režisér a organizátor ochotnického divadla.

Matice česká

Kulturní instituce při Českém muzeu založená skupinou vlastenců z iniciativy historika Františka Palackého. Vznikla pro účely vydávání a šíření původně české odborné a později i krásné literatury.

Božena Němcová

Česká spisovatelka považovaná za zakladatelku novodobé české prózy. Svým vypravěčským uměním uchvátila několik generací čtenářů. Její podobiznu lze nalézt na české pětisetkorunové bankovce.

Rukopisy královédvorský a zelenohorský

Literární padělky, které měly obsahovat zápisy z první české ústně předávané poezie. Texty představují významná díla obrozenecké poezie.

Slávy dcera

Rozsáhlá básnická skladba Jána Kollára, ve které zdůraznil své úvahy o panslavismu.

Jan Nepomuk Štěpánek

Dramatik, překladatel a divadelní režisér, jenž formoval repertoár obrozeneckého divadla první poloviny 19. století.

Josef Kajetán Tyl

Dramatik, režisér, herec, překladatel, spisovatel a novinář, téměř celý svůj život zasvětil divadlu. Píseň z jeho divadelní hry Kde domov můj? se stala po roce 1918 části státní hymny.

Zobrazeno 1 - 9 záznamů
z celkového počtu 9

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.