Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
František Ladislav Čelakovský

František Ladislav Čelakovský

Básník národního obrození, překladatel a vydavatel českých a slovanských folklórních písní a přísloví. Zdůrazňoval významnost lidové slovesnosti, kterou začleňoval do kontextu evropské kultury.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*7. 3. 1799 Strakonice – 5. 8. 1852 Praha

František Čelakovský přijal druhé jméno Ladislav, jímž potom často nahrazoval vlastní jméno v korespondenci a v časopisech. Během gymnazijních studií v Písku v něm jeho učitel Alois Uhle vzbudil zájem o češtinu a řecké a římské klasiky. Roku 1817 začal studovat filozofii v Praze, potom přešel do Českých Budějovic. Ze studií byl vyloučen, ale i poté užíval místní knihovny (byl přistižen, když si půjčoval Husovu Postilu). Studium pak dokončil v Linci. Do roku 1828 se živil jako soukromý vychovatel a překladatel. Od roku 1833 byl jmenován redaktorem Pražských novin a České včely, která se za jeho působení stala významným orgánem preromantické generace. Roku 1849 byl jmenován profesorem slavistiky na Karlově univerzitě. Jako člen mnoha komisí připravoval gymnazijní čítanky a výbory z české literatury všech dob a také působil v porotách pro udělování cen za literární díla. Poslední rok života jeho veřejná činnost oslábla a v Praze dožil. Pochován je na Olšanských hřbitovech.

Ve 20. letech 19. století vydal antologii překladů nejpůsobivějších básní slovanského folkloru (Slovanské národní písně, 3 svazky, /1822/, /1825/, /1827/). Zároveň se věnoval sběru slovanských přísloví, která později vydal pod názvem Mudrosloví národu slovanského ve příslovích (1852). Tento soubor obsahuje na 15 000 záznamů tematicky seřazených tak, aby z nich vyplývala soustava tradiční životní filozofie Slovanů. Citaci přísloví doprovází Čelakovský případnými překlady a občas i stručnými odkazy ke zvykům nebo pověstem. Samostatný přínos pro novou českou poezii znamenají Čelakovského sbírky Ohlas písní ruských (1829) a Ohlas písní českých (1839). V nich užil motivů a postupů lidové slovesnosti a přiblížil je preromantickému chápání a prožívání světa. Josef Jaroslav Langer, též autor ohlasové poezie (České krakováčky /1835/), Čelakovského Ohlas písní českých však podrobil kritice, některé z básní prohlásil přímo za parodie lidové poezie.

Použité zdroje
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.
OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. vyd. Praha: Academia, 1985-2008. 7 sv. ISBN 80-200-0797-0.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.