Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Literatura (170 záznamů)

Česká literatura LGBTQIA+ po roce 1989

Literatura, kterou tvoří příslušníci LGBTQIA+ komunity, nebo ta, která řeší jejich problémy.

Čtyřlístek (časopis)

Specializovaný komiksový časopis postavený na titulním seriálu čtyř zvířecích hrdinů. Má nejdelší publikační historii a je určen dětem ve věku od 6 do 13 let.

Dalimilova kronika

Nejstarší česky psaná veršovaná kronika. Její obsah má výrazné vlastenecké ladění.

Jakub Deml

Básník, katolický kněz, prozaik a překladatel z němčiny a latiny. Celé jeho žánrově různorodé dílo je prodchnuto náboženskou vírou, zároveň však zejména jeho snové záznamy a texty předznamenávají surrealistické experimenty.

Svaz moderní kultury Devětsil

Významné avantgardní umělecké sdružení literátů, teoretiků, architektů, divadelníků a výtvarníků s vlastním programem. Pořádalo různé kulturní akce především v duchu levicové politiky.

Dikobraz

Satirický prokomunistický týdeník, který vycházel mezi lety 1945 až 1989.

Josef Dobrovský

Jazykovědec, lexikograf, historik, polyglot a jeden z nejvýraznějších učenců osvícenství. Položil základ vědecké slavistice, jazykovědné i literárněhistorické bohemistice, paleoslavistice, popsal normu moderní spisovné češtiny a podnítil rozvoj obrození u nás i u dalších slovanských národů.

Lubomír Doležel

Český lingvista a literární teoretik zabývající se stylistikou, naratologií a teorií fikčních světů. Působil nejen v Československu, ale i v USA, především však v Kanadě a v Česku.

 

 

 

Jan Drda

Prozaik, publicista, dramatik a filmový scenárista. Jeho tvorba je výrazně inspirována folklorem, častým prvkem v jeho díle je pohádková alegorie na aktuální témata.

Jaroslav Durych

Prozaik, básník a dramatik, který své dílo ukotvil v barokním pojetí světa. Zásadně kritizoval demokratický liberalismus v literatuře i v životě.

Viktor Dyk

Básník, prozaik a dramatik, jenž byl v mládí významným představitelem tzv. generace „buřičů“, později v jeho tvorbě dominoval konflikt ideálu a skutečnosti.

Barbora Markéta Eliášová

Česká cestovatelka, spisovatelka a učitelka, která jako první Češka na počátku 20. století objela celý svět.

Karel Jaromír Erben

Spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek, významný představitel českého literárního biedermeieru, nejvíce se proslavil jako autor sbírky Kytice z pověstí národních (1853).

Ferda Mravenec

Kreslená postava z českého komiksu, filmových seriálů a knih. Jejím autorem je spisovatel a ilustrátor Ondřej Sekora.

Josef Florian

Významný vydavatel a překladatel, měl rozhodující podíl na obrodě kulturního katolicismu v českých zemích. Redigoval časopis Katolické moderny Nový život.

Alberto Vojtěch Frič

Český cestovatel, botanik, etnograf, spisovatel a fotograf. Jihoameričtí indiáni jej nazývali Karaí Pukú (Dlouhý lovec) a v Evropě mu přezdívali Lovec kaktusů.

Ladislav Fuks

Prozaik, autor psychologické prózy, často s židovskou tematikou a autobiografickými motivy osobního emočního vyrovnání se se světem. Jeho knihy jsou plné metafor a rafinovaně skrytého humoru.

František Gellner

Básník, malíř, karikaturista, umělecky činný zejména na stránkách časopisů Moderní revue a Nový kult. Vysloužil si pojmenování „básník anarchistických snů a rozvráceného sexu“.

Eduard Goldstücker

Československý germanista, literární historik a kritik, diplomat, působící v Československu a ve Velké Británii.

František Halas

Básník, původně vycházel z proletářské poezie a poetismu, ale již na počátku 30. let získala jeho poetika neobyčejně intenzivní a osobitý výraz, pramenící mimo jiné ze silného napětí mezi abstraktní myšlenkou a jejím smyslovým vyjádřením.

Zobrazeno 21 - 40 záznamů
z celkového počtu 170

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.