Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Svaz moderní kultury Devětsil

Svaz moderní kultury Devětsil

Významné avantgardní umělecké sdružení literátů, teoretiků, architektů, divadelníků a výtvarníků s vlastním programem. Pořádalo různé kulturní akce především v duchu levicové politiky.


Autor: Adolf Hoffmeister – Adam Hoffmeister (rodinný archiv), CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83538179
Podrobné informace

1920–1930

Umělecký svaz Devětsil vznikl 5. 10. 1920 v Praze, kde měl hlavní základnu, vedle toho existovala ještě pobočka v Brně. Založili ho levicově orientovaní umělci a teoretici umění, kteří se seznámili buď na pražském gymnáziu v Křemencové ulici nebo na Žižkově. K zakládajícím členům patřili básníci Artuš Černík (také literární teoretik), Josef Frič, Jaroslav Seifert, Ivan Suk; prozaik Vladislav Vančura; architekt Josef Havlíček; výtvarníci Adolf Hoffmeister, Ladislav Süss, Karel Vaněk, Alois Wachsman; divadelník  Karel Prox; teoretici Vladimír Štulc a Karel Teige; Karel Veselík  (jeho povolání a totožnost jsou i dnes pro literární historiky záhadou). Později se připojili básníci Vítězslav Nezval, František Halas, Konstantin Biebl, dočasně Jiří Wolker; prozaikové Karel Konrád, Jiří Weil a německy píšící spisovatel Franz Carl Weiskopf; teoretik a kritik Bedřich Václavek, malíři Josef Šíma, František Muzika, Jindřich Štyrský, Toyen (vl. jménem Marie Čermínová); architekti Jaromír Krejcar, Bedřich Feuerstein a divadelníci Jindřich Honzl, Jiří Frejka, Jiří Voskovec a Emil František Burian.

Devětsil se zpočátku hlásil k proletářskému umění, ale pod teoretickým vedením Karla Teigeho zde vznikl vlastní umělecký směr, poetismus. Roku 1922 vyšly klíčové sborníky skupiny Devětsil a Život. Program svazu spočíval v přiblížení umění co nejširšímu publiku. Členové vycházeli z myšlenky, která je podstatou všech avantgardních hnutí: totiž skupinový charakter uměleckých aktivit. V roce 1925 bylo sdružení přejmenováno na Svaz moderní kultury Devětsil. Pražská pobočka vydávala časopisy Revue Devětsilu (ReD) a Disk, brněnská část vydávala časopis Pásmo. Pozornost byla věnována také fotografii a filmu. Kromě toho byla součástí spolku vlastní divadelní scéna Osvobozené divadlo. Během dvacátých let někteří členové pro  názorové neshody z Devětsilu odcházeli, případně byli vyloučeni. V roce 1927 ukončila svoje působení brněnská skupina a v roce 1930 i pražská.

Použité zdroje
FORST, Vladimír, a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. A-G. Praha: Academia, 1985. 900 s. ISBN 80-200-0797-0.
JOCHMANOVÁ, Andrea:AVANTGARDA. Poetismus. Dostupné online na http://www.phil.muni.cz/udim/avantgarda/index.php?pg=avantgarda
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.