Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Umělecké směry 20. století (59 záznamů)

Artificialismus

Český výtvarný směr, založený dvěma českými umělci, jenž vznikl ve Francii a byl aktuální mezi dvěma světovými válkami.

František Bílek

Sochař, grafik, architekt, designér, ilustrátor a literát, nejvýraznější představitel české sochařské generace symbolistů. Svou inspiraci hledal v různých duchovních proudech, byl znám jako náboženský myslitel a mystik.

Adolf Born

Významný český grafik, malíř, ilustrátor, scénograf, animátor a karikaturista, jedna z nejdůležitějších postav českého komiksu.

Vladimír Boudník

Grafik, malíř, představitel aktivní a strukturální grafiky, jeden z nejnadanějších českých umělců. Obohatil české moderní umění o nový umělecký směr, tzv. explosionalismus.

Zdeněk Burian

Významný malíř a velmi plodný ilustrátor 20. století, jenž svými kresbami opatřil stovky dobrodružných knih a stal se přední osobností paleoartu.

David Černý

Český současný sochař a autor mnoha kontroverzních soch a instalací, např. Entropa či narůžovo nabarvený sovětský tank.

Svaz moderní kultury Devětsil

Významné avantgardní umělecké sdružení literátů, teoretiků, architektů, divadelníků a výtvarníků s vlastním programem. Pořádalo různé kulturní akce především v duchu levicové politiky.

Emil Filla

Malíř, grafik, sochař, teoretik, redaktor a diplomat, přinesl do českého umění kubismus v jeho nejkvalitnějším pojetí. Dnes se jeho díla prodávají za miliony a řadí se k nejdráže prodávaným obrazům na aukcích v České republice.

František Foltýn

Kubistický malíř, významná osobnost českého moderního umění, jeden z důležitých představitelů tzv. organické abstrakce. Nejvíce se proslavil v meziválečném období, je znám především svými abstraktními pracemi.

František Gross

Významný český malíř a grafik 20. století, člen Skupiny 42. Vycházel z kubismu a dokázal překročit dobový socialistický realismus a rozvíjet svůj vlastní osobitý styl, založený na hravosti barevných konfigurací a kombinování nejrůznějších výtvarných technik.

Otto Gutfreund

Čelný představitel novodobého českého sochařství a jeden z nejvýznamnějších kubistických sochařů. Byl autorem mnoha reliéfů, volných plastik a bezpočtu vysoce kvalitních přípravných kreseb.

 

Vojtěch Hynais

Významný malíř a grafik, který přinesl do českého malířství výrazně atmosférickou plenérovou malbu. Patřil do tzv. generace Národního divadla a je znám především jako autor současné divadelní opony.

Bohumil Kafka

Významný sochař, medailér a vysokoškolský pedagog, přední představitel českého figurálního sochařství první poloviny 20. století.

Jiří Kolář

Český básník, překladatel, výtvarník, autor koláží a sběratel uměleckých děl, jedna z nejvýznamnějších osobností českého moderního umění.

Jan Kotík

Významný představitel českého malířství 20. století, průmyslový výtvarník, grafický teoretik a akademický pedagog, věnoval se též designu a byl velmi uznáván v Německu.

Otakar Kubín

Významný český malíř období klasické moderny. Doma zůstal za svého života nepochopen, uznáván byl však ve Francii.

Bohumil Kubišta

Malíř, grafik a teoretik umění, jeden z nejznámějších českých výtvarných umělců. Položil základy českého kubismu a svou tvorbou výrazně inspiroval mladou meziválečnou generaci. Dnes patří Kubištovy obrazy na aukcích v ČR k nejdráže prodávaným.

František Kupka

Světově známý malíř, grafik a ilustrátor. Jedna z vůdčích osobností moderního abstraktního malířství. Ve své tvorbě si zakládal na duchovní jednotě člověka, světa a hmoty. Díky své lásce k hudbě obohatil výtvarné umění o nový směr zvaný orfismus.

Josef Lada

Významný malíř, ilustrátor, karikaturista, scénograf a také spisovatel. Jeden z nejoriginálnějších a nejoblíbenějších moderních českých výtvarníků.

Oldřich Lajsek

Významný český malíř, grafik, designér a akademický pedagog, autor tisícovky děl volné tvorby a užité grafiky. Vyznačoval se uměleckou všestranností a různorodostí.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 59

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.