Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Literatura v husitském období (4 záznamů)

14.–15. století

Literární produkce doby husitské je značně zasažena náboženským, sociálním a politickým děním v zemi. Dominantou literárního procesu se stává próza; jejím nejběžnějším útvarem je náboženský traktát a postila (tj. sbírka kázání). Básnictví slouží v první řadě nábožensko-politickým potřebám a přibližuje se spolu s prózou pólu praktického sdělovacího jazyka. Jeho nejvlastnějšími doménami jsou náboženská a časová poezie, jeho nejproduktivnějším útvarem je duchovní píseň. Na počátku 15. století zastiňuje ostatní literární dění obrovitým, rychle vznikajícím a nesmírně vlivným teologickým dílem Jan Hus. Po husitských válkách se zájem literárního publika vrací k literárnímu bohatství doby lucemburské: svědčí o tom množství opisů starších básnických i prozaických děl.

 

Budyšínský rukopis

Sborník polemických skladeb namířených proti Zikmundovi Lucemburskému z 15. století, jenž si svůj název vysloužil podle německého Budyšína, kde byl nalezen.

Mistr Jan Hus

Středověký kazatel, náboženský myslitel a pedagog. Usiloval o nápravu církve a byl za své názory upálen. Jeho učení je považováno za jeden z prvních kroků ke vzniku evropské reformace.

Jistebnický kancionál

Sbírka duchovních písní v latině a češtině z 15. století; dnes nejdůležitějším zdrojem poznání husitské bohoslužby a husitských písní.

Václav, Havel a Tábor (báseň)

Veršovaná obrana českého katolictví, které dal její první vydavatel František Palacký název Václav, Havel a Tábor čili Rozmlouvání o Čechách roku 1424. Vznikla pravděpodobně kolem roku 1424.

Zobrazeno 1 - 4 záznamů
z celkového počtu 4

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.