Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Česká barokní literatura (2 záznamů)

17.–18. století

Politické důsledky porážky stavovského povstání na Bí­lé hoře zasáhly i do literárního vývoje. Česká lite­ratura se rozdělila na dvě části: jednu domácí katolickou, druhou emigrantskou evangelickou. Největší osobnost české literární emigrace byl Jan Amos Komenský. Převážnou část domácí ba­rokní poezie tvoří kancionály, tj. soubory duchovních písní, prózu zastupovaly postily, tj. soubory kázání, dramatická produkce se hlavně omezila na latinské školní hry. Chybějí žánry spjaté s dvorským, šlechtickým a patri­cijsko-měšťanským prostředím. Nejvýraznějšími tvůrci barokní poezie  byli Adam Michna z Otradovic a Fridrich Bridel. Baroko je též dobou druhého rozkvětu legendistiky (hagiografie). Největším zjevem barokního dějepisectví zůstal Bohuslav Balbín.

Bohuslav Balbín

Historik, všestranný literát, teoretik humanitních disciplín, pedagog a kněz. Svou encyklopedií a Obranou jazyka slovanského, zvláště českého zahájil období reformy politických a společenských důsledků bitvy na Bílé hoře.

Jan Amos Komenský

Průkopník pedagogiky a velká postava českého protestantského literárního baroka, poslední biskup Jednoty bratrské. Je obecně uznáván jako zakladatel moderní pedagogiky a bývá titulován „učitel národů“.

Zobrazeno 1 - 2 záznamů
z celkového počtu 2

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.