Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Literatura (170 záznamů)

Stanislav Kostka Neumann

Básník, publicista a překladatel, jeho jméno je spojeno s několika dobovými sociálními hnutími – anarchismem, socialismem, komunismem a stalinismem. V literatuře byl významným představitelem dekadence, poté vitalismu, civilismu, později i proletářské literatury.

Vítězslav Nezval

Umělecky všestranná osobnost: básník, prozaik, dramatik, libretista, esejista, scenárista a překladatel. Jeden z nejvýraznějších tvůrců české poezie první poloviny 20. století a avantgardního hnutí.

Teréza Nováková

Prozaička, soustředící se ve svých textech především na zobrazení lidového života ve východních Čechách. Patří mezi významné představitelky českého realismu a ženského emancipačního hnutí.

Ivan Olbracht

Výrazně levicově zaměřený prozaik a publicista, který patřil po druhé světové válce k ikonickým autorům oficiální literatury. Vrchol jeho tvorby však představují prózy z Podkarpatské Rusi.

Olšanská vila

Rodinná vila, která se na počátku 20. století stala centrem českých anarchistů a bohémů a ve které se zformovala nová umělecká generace, vedená Stanislavem Kostkou Neumannem.

Jiří Orten

Básník, jehož dílo mělo nesmírný význam pro českou poezii. Byl ovlivněn existencialismem, ale záhy si vytvořil velmi osobitou poetiku.

Osvobozené divadlo

Centrum české divadelní avantgardy 20. a 30. let 20. století. Vzniklo z iniciativy režisérů Jindřicha Honzla a Jiřího Frejky jako sekce sdružení  Devětsil v zimě roku 1925. V době hospodářské krize patřilo díky tvorbě autorsko-hereckého tandemu Voskovce a Wericha k nejnavštěvovanějším divadlům v republice .  

Jan Otto

Úspěšný knihkupec a nakladatel konce 19. a počátku 20. století, výrazný vlastenec a podnikatel, oceněný od mnoha evropských panovníků. Vydal Ottův slovník naučný, nejrozsáhlejší českou tištěnou encyklopedii vůbec a jednu z nejobjemnějších na světě.

Pábitel (pábitelství)

Pojem pocházející z díla Bohumila Hrabala. Označuje člověka, který si rád domýšlí realitu, snílka, jenž žije napůl v imaginárním, napůl v reálném světě.

Vladimír Páral

Prozaik, většina jeho próz se odehrává v průmyslové oblasti severních Čech. Úroveň jeho tvorby je velmi různorodá – od společenské satiry přes schematická prorežimní díla až k fantastické literatuře.

Ota Pavel

Prozaik, novinář a sportovní reportér, jenž se nejvíce proslavil autobiografickými povídkovými sbírkami Smrt krásných srnců a Jak jsem potkal ryby.

Antonín Matěj Píša

Literární a divadelní kritik, básník, historik a editor, přední programový mluvčí proletářské literatury počátku 20. století.

Poetismus

Specificky český avantgardní směr, jehož zakladatelskými postavami jsou teoretik moderního umění Karel Teige a básník Vítězslav Nezval, kteří toužili vytvořit z původně literárního programu nový způsob vnímání světa.

Karel Poláček

Český spisovatel, humorista, novinář a filmový scenárista s židovskými kořeny. Patřil k autorům „školy Lidových novin“, kteří ve své tvorbě využívali dokumentární a publicistické postupy.

Gabriela Preissová

Dramatička, prozaička, dramaturgyně Národního divadla. Operní zpracování původně realistického dramatu Její pastorkyňa skladatelem Leošem Janáčkem přineslo jejímu dílu světový ohlas.

Marie Pujmanová

Prozaička, publicistka a básnířka, která se nejvíce proslavila jako autorka psychologických románů a po válce jako aktivní účastnice veřejného politického života.

Punťa

Pražský dětský komiksový časopis, vycházel v letech 1935 až 1942 jako zábavné čtení s psanými dobrodružnými příběhy. Jako první zveřejňoval nejlepší kolorované fotografie od svých čtenářů.

Karel Václav Rais

Prozaik a básník, jeden z nejznámějších představitelů českého literárního realismu, tvůrce tzv. venkovské prózy. Realisticky zobrazoval především život v Podkrkonoší a na Českomoravské vrchovině.

Bohuslav Reynek

Básník, překladatel a grafik. Jeho tvorba, podnícená venkovskou přírodou, směřuje ke křesťanské víře a je nasycena obrazy z Bible i motivy úzkosti.

Rukopisy královédvorský a zelenohorský

Literární padělky, které měly obsahovat zápisy z první české ústně předávané poezie. Texty představují významná díla obrozenecké poezie.

Zobrazeno 101 - 120 záznamů
z celkového počtu 170

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.