Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Ota Pavel

Ota Pavel

Prozaik, novinář a sportovní reportér, jenž se nejvíce proslavil autobiografickými povídkovými sbírkami Smrt krásných srnců a Jak jsem potkal ryby.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*2. 7. 1930 Praha – 31. 3. 1973 Praha

Ota Pavel (původním jménem Otto Popper, příjmení Pavel si zvolil roku 1956) se roku 1939 z existenčních důvodů a kvůli nacistické perzekuci přestěhoval s rodinou do Buštěhradu. Odsud oba bratry a následně i otce odvedli do Terezína. Všichni se z koncentračního tábora vrátili. Hned po válce rodina odjela zpět do původního pražského bytu v Holešovicích. V Praze potom Ota Pavel absolvoval dvouletou obchodní školu a roku 1949 nastoupil do Československého rozhlasu, kde působil napřed ve zpravodajství, posléze až do roku 1956 ve sportovní redakci. Doprovázel československé sportovní týmy na cestách do různých zemí. Během návštěvy zimních olympijských her roku 1964 v Innsbrucku (Rakousko) se u něho projevilo vážné duševní onemocnění, které v roce 1966 vedlo k odchodu do trvalého invalidního důchodu. Od této doby pobýval v psychiatrických léčebnách, nakonec zemřel na srdeční infarkt.

Ota Pavel publikoval své reportáže a publicistické texty od roku 1951 především v časopisech, v nichž působil. Vytvořil svérázný typ reportážní povídky, v níž se slučují novinářské a beletristické postupy. Úspěchu dosáhl svou první knihou Dukla mezi mrakodrapy (1964), kde popisuje vzestup fotbalového mužstva až po jeho úspěch na newyorském turnaji. Své autobiografické prózy začal psát ve druhé polovině 60. let. Kromě několika textů zakázaných cenzurou je shrnul do dvou povídkových sbírek Smrt krásných srnců (1971) a Jak jsem potkal ryby (posmrtně 1974). Tématem obou knih je příroda, příběhy samotné pak utvářejí svébytný svět, v jehož středu stojí svérázný, fanfarónský tatínek, který nadevše miluje řeku a rybářství. Sportovní a zejména autobiografické prózy Oty Pavla se dočkaly početného filmového, televizního a jevištního zpracování. Roku 2002 bylo v Buštěhradě otevřeno Muzeum Oty Pavla.

Použité zdroje
JANOUŠEK, Pavel a kol. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Vyd. 2. Praha: Brána, 1999. 2 sv. ISBN 80-7176-939-8.
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.