Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Jan Otto

Jan Otto

Úspěšný knihkupec a nakladatel konce 19. a počátku 20. století, výrazný vlastenec a podnikatel, oceněný od mnoha evropských panovníků. Vydal Ottův slovník naučný, nejrozsáhlejší českou tištěnou encyklopedii vůbec a jednu z nejobjemnějších na světě.


By Jan Vilímek (1860-1938) - Humoristické listy, year 1887, issue 4, digitized by Czech Academy of Sciences, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14612358
Podrobné informace

*8. 11. 1841 Přibyslav – 29. 5. 1916 Praha

Jan Otto si finančně nemohl dovolit studia odpovídající jeho nadání, a tak první zkušenosti pro svoji celoživotní práci s knihami získal až v tiskárně bratří Grégrů v Praze. V roce 1871 Otto odkoupil od tchána Jaroslava Pospíšila tiskárnu na Václavském náměstí, rozšířil ji o vydavatelství, později i o knihkupectví. Hodnota podniku pod jeho vedením závratně rostla a roku 1883 se již se 150 zaměstnanci přestěhoval na Karlovo náměstí. Z Jana Otty se stal nejúspěšnější český nakladatel, celkem během života vydal na 1500 knižních svazků a 5000 publikací (včetně časopisů Lumír, Atheneum a dalších). V nakladatelské činnosti se zaměřoval na osvětu široké veřejnosti (o čemž svědčí i řady Světová knihovna či Laciná knihovna národní), angažoval se též v Sokolu, Hlaholu, Sboru pro zřízení Národního divadla, Hospodářském klubu pro království české a mnoha dalších spolcích. Po smrti neměl v podniku nástupce srovnatelných kvalit a ve 30. letech bylo nakladatelství prodáno a postupně zaniklo. Na sklonku 20. století bylo sice obnoveno a hlásí se k Ottově odkazu, zdaleka však nedosahuje někdejšího významu.

Na nejvýznamnějším nakladatelském počinu, Ottově slovníku naučném, pracovalo přes 50 autorů a tisícovka spolupracovníků, hlavním redaktorem byl po nějaký čas Tomáš Garrigue Masaryk. Vycházel v letech 1888–1909 v sešitech s okamžitou distribucí. I přes obrovský náklad 40 000 výtisku prvního z nich byl pro intelektuální prestiž čtenářů ihned vyprodán a zájem se držel i nadále. Tato ilustrovaná encyklopedie byla ceněna nejen pro svůj objem (jenž překonala pouze Encyclopædia Britannica a v českém prostředí až Wikipedie po roce 2010), ale i pro kvalitu odborných textů, které mají dodnes vypovídající a mnohdy nepřekonanou hodnotu. Kompletních 28 svazků včetně Dodatků znovu postupně vyšlo od poloviny 90. let a dnes je slovník dostupný i naskenovaný online.

Použité zdroje
Aktuálně.cz. Ottovo nakladatelství se utápí ve lžích [online]. 11. 11. 2005 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/ottovo-nakladatelstvi-se-utapi-ve-lzich/r~i:article:1474/.
Deník.cz. Nakladatel Jan Otto byl hlavně schopným podnikatelem [online]. 27. 5. 2016 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://www.denik.cz/ekonomika/nakladatel-jan-otto-byl-hlavne-schopnym-podnikatelem-20160527.html.
HERC, Svatopluk. Jan Otto, podnikatel, politik a kultuní činitel 1841-1916. Praha, 2009. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Vedoucí práce Eduard KUBŮ.
https://archive.org/search.php?query=Ottu%CC%8Av%20OR%20Ott%C5%AFv
https://kramerius5.nkp.cz/periodical/uuid:7e11fe20-043e-11e5-95ff-5ef3fc9bb22f
https://sites.google.com/site/coopstorya/lid/podnikatele/jan-otto
Kulturní zařízení města Přibyslav [online]. KZMP: ©2015 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://www.kzmpribyslav.cz/.
Ottovo nakladatelství [online]. Ottovo nakladatelství: ©2020 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://www.ottovo-nakladatelstvi.cz/.
Tvarchitect.com [online]. Tvarchitect.com: ©2020 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://www.tvarchitect.com/.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.