Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Jiří Orten

Jiří Orten

Básník, jehož dílo mělo nesmírný význam pro českou poezii. Byl ovlivněn existencialismem, ale záhy si vytvořil velmi osobitou poetiku.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*30. 8. 1919 Kutná Hora – 1. 9. 1941 Praha

Vlastním jménem Jiří Ohrenstein si pro svou tvorbu zvolil pseudonym Jiří Orten. Kvůli svému židovskému původu byl vyloučen z Pražské konzervatoře, kde studoval herectví. Po ustanovení Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939 byl perzekvován, směl vycházet z domu jen v určených hodinách a byl nucen publikovat pod krycími jmény. V srpnu 1941 jej ve věku dvaadvaceti let srazila na ulici německá sanitka. Byl převezen do nejbližší nemocnice, ale tam jako Žid nesměl být ošetřen a následkům těžkého zranění druhý den podlehl.

Jeho prvotina Čítanka jaro (1939) vyšla v edici První knížky v nakladatelství Václava Petra pod jménem Karel Jílek. Zde ještě Orten viděl skutečnost barevným sklíčkem poetické melancholie, jeho další verše však už nabývají na strohosti a drsnosti podobně jako jeho životní zkušenosti. Pod pseudonymem vydaná Cesta k mrazu (1940) symbolizuje cestu ke smrti, ve sbírce se objevují obrazy mrazu, pádu, osamělosti, zániku. Poslední sbírkou, jejíhož vydání se autor dožil, byla Ohnice (1941), která se na první pohled zdá harmoničtější než Cesta k mrazu, přesto v ní převládají motivy úzkosti, smrti, strachu a stmívání. Orten stihl ještě uspořádat dvě sbírky – Elegie a Scestí, které však vyšly až po osvobození Československa. Jeho poezie v duchu existencialismu nesměřuje k velkým gestům nebo k čistému duchovnu, tlumočí tragiku života, nešťastné lásky a bezbožného světa. Jak napsal kritik a literární historik Václav Černý, Orten na počátku druhé světové války svou tvorbou vyjádřil prožitek „zkušenosti naprosté opuštěnosti na světě“. Ve svých verších i v deníkových záznamech stále znovu hledal paradoxní „víru beznaděje“. Zdá se, že svou tvorbou usiloval o uchování lidskosti během náporu zla a bezpráví.

Ortenovo dílo se stalo impulsem pro mladou generaci básníků, která vstoupila do literatury v 60. letech. Na jeho památku se od roku 1993 koná v jeho rodišti festival Ortenova Kutná Hora, s jeho jménem je také spojena literární soutěž pro mladé autory poezie do 30 let. Cena Jiřího Ortena je udělována autorovi prozaického či básnického díla napsaného v češtině.

Použité zdroje
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.