Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Eduard Bass

Eduard Bass

Novinář a spisovatel ze školy Lidových novin, autor písňových textů, drobných próz a aktovek. Významný představitel českého literárního kabaretu.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*1. 1. 1888 Praha – 2. 10. 1946 Praha

Eduard Bass (vl. jménem Eduard Schmidt, pseudonym získal díky hlubokému hlasu během kabaretních inscenací) se původně vyučil v otcově kartáčnickém závodě, kde jistou dobu působil jako obchodní zástupce. Jeho vášní však zůstávala literatura a umění. Začal pravidelně účinkovat v kabaretních představeních – počínaje počínaje kabaretem Schöblův Establissment v Praze Na Poříčí. Dále pokračoval přes Červenou sedmu, kde pracoval v letech 1918–1920 jako ředitel, až do divadla Rokoko. Od roku 1920 do 1942 bylo jeho jméno neodmyslitelně spojeno s Lidovými novinami, v nichž v letech 1933–1938 působil jako šéfredaktor. Po válce zastával funkci redaktora Svobodných novin. Zemřel na onemocnění srdce.

Bass začínal jako zpěvák a autor kupletů a šansonů, z nichž převzal výrazný rys své pozdější literární tvorby – ostré a vtipné komentování aktuálního dění pro pobavení publika. V tomto stylu pokračoval i jako žurnalista a posléze jako autor povídek. K nejznámějším patří humoristická povídka z fotbalového prostředí Klapzubova jedenáctka (1922). Svým působením v Literárních novinách – psaním sloupků, fejetonů a reportáží – významně přispěl k rozvoji této slavné novinářské školy. V pozdějších větších prózách Cirkus Humberto (1941) a Lidé z maringotek (1942) kromě jeho příznačného humoru nalezneme poutavě podané epické příběhy v lecčem připomínající pohádkově laděné vyprávění. Jeho nejznámější próza Cirkus Humberto dala roku 1951 název skutečnému cirkusu a o 30 let později stejnojmennému seriálu.

Použité zdroje
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.
OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. vyd. Praha: Academia, 1985-2008. 7 sv. ISBN 80-200-0797-0.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.