Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Kronika Václava Hájka z Libočan

Kronika Václava Hájka z Libočan

Nejznámější dějepisné humanistické dílo, vyšlo roku 1541. Kronika byla velmi oblíbená u čtenářů hlavně díky použití češtině blízké lidové řeči.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

1541

Kronika česká (známá též jako Hájkova kronika) představuje hlavní dílo humanistického spisovatele Václava Hájka z Libočan. Soustředěně na ní pracoval v letech 1534–1539, kdy kromě kazatelství v tomášském klášteře v Praze na Malé straně již nezastával jiné úřady. Přístup k pramenům mu poskytli šlechtičtí příznivci, kteří ho vlastně o sepsání tohoto díla požádali. Pravděpodobně použil jako dobové prameny několik klášterních knih a též díla z knihovny Pražského hradu. Po dokončení prošla kronika cenzurou a byla vytištěna roku 1541, kvůli sporům s Václavem Halašem z Radimovic však byla vydána až o dva roky později.

Hájkova kronika začíná příchodem Čechů na území české kotliny, dle autora roku 644. Dílo uzavírá korunovace Ferdinanda Habsburského českým králem roku 1527. Základní kompoziční osnova je chronologická posloupnost. Kronika též přispívá k obhajobě konzervativního vztahu mezi duchovenstvem a šlechtou, staví se proti evropské reformaci 16. století a příchodu luteránů do Česka. Pochyby o vysoké literární hodnotě díla se prakticky nikdy neobjevovaly, polemiky vyvolala spíše obsahová stránka. Hájek sice žil v době rozkvětu humanistické historiografie, vyznával heslo „Zpět k pramenům!“, zůstalo mu však cizí především kritické hodnocení použitých zdrojů. Proto se začala objevovat upozornění na autorovy chyby hned po vydání kroniky a v 18. století je osvícenská kritika zcela odmítla jako sbírku „pohádek a výmyslů“. Přesto se dílo těšilo velké čtenářské oblíbenosti, kterou si udrželo až do národního obrození. Od počátku obrození po novoromantismus poslední třetiny 19. století Hájkova kronika představovala nejinspirativnějším zdroj témat, jeho texty používala spousta tvůrců od autorů královédvorského a zelenohorského rukopisu po Julia Zeyera.

Použité zdroje
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.
LINKA, Jan, ed. Na okraj Kroniky české. Vyd. 1. Praha: Academia, 2015. 252 s., [8] s. obr. příl. Studia Hageciana; 1. ISBN 978-80-200-2432-9.
OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. vyd. Praha: Academia, 1985-2008. 7 sv. ISBN 80-200-0797-0.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.