Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Kometa

Kometa

Časopis zaměřený výhradně na komiksy, dával přednost kresleným seriálům na pokračování před uzavřenými epizodami. Opustil koncept didaktické funkce komiksů ve prospěch estetické a zábavné. Vycházel od jara 1989 až do roku 1992.


Autor: Josef Mirovský.
Podrobné informace

Komiksový časopis Kometa, publikovaný nakladatelstvím Svépomoc Praha, se od jiných podobně zaměřených časopisů na první pohled odlišoval dynamickou obálkou Káji Saudka. Časopis měl 48 stran zaplněných od začátku do konce jak původními, tak i staršími přetištěnými seriály. Kometa cílila na dospělé čtenáře a publikovala napínavé a dobrodružné seriály modernějšího stylu. Formálně byla vedena jako neperiodická publikace, brzy po revoluci v průběhu roku 1990 (od čísla 11) však byla převedena na časopis, na jehož vydávání se začalo podílet i nově založené soukromé nakladatelství Comet (od čísla 18 jako jediný vydavatel). Kvůli různým potížím se nejprve v roce 1991 snížil počet stran ze 48 na 32 a v roce 1992 Kometa po vydání svého 36. čísla zanikla. Zanechala za sebou ohromný korpus více než 1 000 stran původních českých dobrodružných komiksů, které sehrály klíčovou roli v ustavování výrazné generace českých komiksových tvůrců, tzv. Generace 89, jež pomáhala definovat moderní tvář domácího kresleného seriálu.

Největším lákadlem sešitové Komety bylo pravidelné přetiskování starších prací Káji Saudka z tzv. speleologického období, tj. z doby, kdy jeho práce vycházely ve Zpravodaji České speleologické společnosti. Již od prvního čísla časopis zpřístupňoval jeho komiksy Tajemství Zlatého koně, Modrá rokle a Ztracený kamarád. Na stránkách časopisu se výrazně prosadili i jiní dříve známí tvůrci: Jan Patrik Krásný, Marko Čermák a Vladimír Tučapský, kteří vzešli z undergroundového časopisu Kombajn. Kometa pro své čtenáře objevila i nové autory jako například Jana Štěpánka, Lubomíra Hlavsu, Libora Páva či Bohumila Fencla. Zacílení na napínavé „chlapecké“ čtení předurčovalo časopis k žánrovým výpravám do dobrodružných příběhů, sci-fi či westernu. Výrazným rysem seriálů v Kometě byla častá adaptace kanonických textů literatury klasické (Karel Čapek, Henryk Sienkiewicz) či žánrové (Karel May, Arthur Conan Doyle) do komiksové podoby.

Použité zdroje
KOŘÍNEK, Pavel, ed., PROKŮPEK, Tomáš, ed. a ČESÁLKOVÁ, Lucie. Signály z neznáma: český komiks 1922-2012. Vyd. 1. V Řevnicích: Arbor vitae, 2012. 350 s. ISBN 978-80-7467-012-1.
PROKŮPEK, Tomáš et al. Dějiny československého komiksu 20. století. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2014. 3 sv. ISBN 978-80-7470-061-3.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.