Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Jiří Levý

Jiří Levý

Překladatel, literární teoretik a zakladatel československé translatologie. Jeho pojetí teorie překladu však pro politickou uzavřenost Československa nebylo ve své šíři a nadčasovosti doceněno.


ČTK/Nosek Josef.
Podrobné informace

*8. 8. 1926 Košice, Československo – 17. 1. 1967 Brno

Jiří Levý, syn romanisty, literárního historika a překladatele z francouzštiny Otakara Levého, vystudoval češtinu a angličtinu na Masarykově univerzitě v Brně. Již kvalifikační práce zasvětil otázkám teorie překladu, zejména na poli krásné literatury a poezie. Mezi lety 1950–1963 přednášel na Univerzitě Palackého v Olomouci, následně působil až do své náhlé smrti v Brně. Kromě vysoce zevrubné vědecké práce též založil Skupinu pro exaktní metody a mezioborové vztahy, na niž navázala Skupina pro sémiotiku a matematickou lingvistiku. Byl též členem Svazu československých spisovatelů a díky svému členství v organizaci Fédération Internationale des Traducteurs (FIT) získal i vyčerpávající znalosti o stavu teorie překladu v zahraničí.

Levého stěžejním dílem je kniha Umění překladu (1963). Metodicky navázal na pražský strukturalismus jak jazykový, tak i sémiotický a estetický a předložil model, který pro zkoumání překladu funguje teoreticky, prakticky i didakticky. Pozoruhodný je i popularizační styl díla, který se svojí přístupností literárněvědným pracím vymyká. Z této publikace česká teorie překladu vychází dodnes a je považována za nepřekonanou. Kromě více než 200 odborných článků dále translatologii věnoval obsáhlé dílo České theorie překladu (1957), ve kterém shrnuje veškeré uvažování o překladu u nás od středověku do druhé světové války.

Mezinárodního uznání se Levého průkopnická a nadčasová práce dočkala až v 90. letech, ačkoli vliv na zahraniční teoretiky je patrný už o dvě dekády dříve. Na jeho myšlenky navázala především slovenská translatologická škola v čele s Antonem Popovičem. Od roku 1992 každoročně probíhá Soutěž Jiřího Levého pro začínající překladatele.

Použité zdroje
LEVÝ, Jiří. Umění překladu. 4., upr. vyd. Praha: Apostrof, 2012. 367 s. ISBN 978-80-87561-15-7.
JETTMAROVÁ, Zuzana. Jiří Levý (1926-1967). In: utrl.ff.cuni.cz [online]. 29. 6. 2014 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-400.html.
Obec překladatelů [online]. OP: ©2016-2020 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: http://www.obecprekladatelu.cz/.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.