Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Josef Holeček

Josef Holeček

Prozaik a básník, představitel českého realismu, jehož hlavním tématem byl obraz jihočeského venkova, později se jeho tvorbou inspirovali čeští ruralisté v první polovině 20. století. Zabýval se kulturou a historií slovanských národů a publicistikou.


Autor: Ignác Šechtl – http://sechtl-vosecek.ucw.cz/cml/fotografie/foto0732.html, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2173192
Podrobné informace

*27. 2. 1853 Stožice u Vodňan – 6. 3. 1929 Praha

Josef Holeček pocházel ze starého selského rodu. Po ukončení gymnazijních studií v Písku a v Českých Budějovicích roku 1873 absolvoval Vyšší hospodářskou školu v Táboře, kde se seznámil s jihoslovanskými a bulharskými studenty. Tato skutečnost ovlivnila jeho celoživotní zájem o tuto oblast kultury, umění a literatury. Roku 1874 odjel jako vychovatel do Záhřebu, kde se již další rok stal vojenským dopisovatelem Národních listů  a referoval odtud o povstání v Hercegovině. Po návratu roku 1877 působil jako žurnalista v redakci Posla Prahy, Brousku a Slovanských listech. Byl dlouhodobým členem redakce Národních listů, kde vedl slovanskou rubriku. Po odchodu do penze se věnoval hlavně literární tvorbě a organizaci Všeslovanského sjezdu novinářů. Holeček pravidelně navštěvoval Balkán a vykonal několik cest do Ruska. Roku 1895 se trvale usadil na pražském Smíchově.

Svou uměleckou dráhu zahájil Holeček publikací několika romantických básní v časopisech, ihned poté se začal věnovat především překladu Junácké písně národa bulharského, Srbské národní epiky či známého finského eposu Kalevala. Na jeho životní postoje výrazně zapůsobily myšlenky ruských slavjanofilů, významně se též odrážely v jeho publicistické činnosti. Pronikají také do rozsáhlé románové kroniky Naši, na níž začal pracovat roku 1888. Poslední knihu vydala z nehotového rukopisu jeho dcera. Jejím obsahem je zachycení obrazu, proměny a také specifického koloritu jihočeské vesnice a následný úpadek v druhé polovině 19. století. Rozdělení postav na kladné a záporné v některých případech vypadá až pohádkově zjednodušeně: důvěřiví venkované a chamtiví průmyslníci. Holeček je též autorem veršovaného eposu Sokolovič (1922) o bojích jižních Slovanů s Turky.

Použité zdroje
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.
OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. vyd. Praha: Academia, 1985-2008. 7 sv. ISBN 80-200-0797-0.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.