Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Alois Musil

Alois Musil

Český katolický kněz, teolog, biblista, orientalista, cestovatel, etnograf, geograf a spisovatel, nejvýznačnější evropský orientalista a arabista své doby.


Alois Musil Neznámý / Public domain https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/AloisMusil1914.jpg
Podrobné informace

*30. 6. 1868 Rychtářov (dnes součást Vyškova) – 12. 4. 1944 Otryby (u Českého Šternberka)

 

 

Alois Musil pocházel z moravské zemědělské rodiny, jeho příbuzným byl rakouský spisovatel Robert Musil. V letech 1887–1891 studoval na Bohoslovecké fakultě v Olomouci. V roce 1891 byl vysvěcen na kněze a roku 1895 získal doktorát teologie. V letech 1885–1898 studoval na Dominikánské biblické škole v Jeruzalémě a na Jezuitské univerzitě sv. Josefa v Bejrútu. Studia biblistiky ho přivedla k zájmu o orientální svět a orientální jazyky, proto podnikal četné výpravy po arabských zemích. Při svých výzkumech v Jordánsku objevil roku 1898 pouštní palác Kusejr Amra s barevnými freskami, který postavil umajovský chalífa al-Valid II., což vzbudilo doslova světovou senzaci (palác je od roku 1985 památkou UNESCO).

Do Arábie se ještě mnohokrát vrátil. V Palestině, Sýrii a Iráku prováděl topografický průzkum a vytvořil podrobné mapy, studoval folklor i etnografii domorodých obyvatel, studoval islámské a předislámské památky. Dlouhodobě pobýval u beduínského kmene Rwala a přijal zde i arabské jméno šejch Músa ar Ruelli. Studoval i místní jazyky, ovládal 35 arabských nářečí.

Roku 1902 byl Alois Musil jmenován mimořádným a roku 1904 řádným profesorem na olomoucké Bohoslovecké fakultě, odkud v roce 1909 přešel na univerzitu vídeňskou. Po vzniku Československa přesídlil do Prahy a roku 1920 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy. Na její filozofické fakultě působil až do roku 1938. Zasloužil se o založení pražského Orientálního ústavu. V USA za pomoci Charlese Crana, s nímž ho seznámil Tomáš Garrigue Masaryk, vydal anglicky rozsáhlé šestidílné dílo Oriental Explorations and Studies. Záslužná byla i jeho činnost popularizační, Musil se stal autorem dvaceti dobrodružných knih, v nichž seznamoval čtenáře i s arabskými a islámskými tradicemi.

Musilova vědecká práce dosáhla velkého mezinárodního uznání. Byl členem většiny evropských vědeckých společností a roku 1928 mu Americká geografická společnost udělila Zlatou medaili Charlese P. Dalyho a zapsala jej do síně slávy vedle Marca Pola a Davida Livingstona.

Použité zdroje
Milan Churaň a kol., Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. I., A–M, 2. vyd. Praha: Libri, 1998, s. 465–466.
MIKULKA, Radek. Hledal pravdu v širé poušti. Bude znovuobjeven orientalista Alois Musil?. Historický obzor. Červen 1993, roč. 4, čís. 6, s. 139–141.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Musil
https://www.databazeknih.cz/zivotopis/alois-musil-9949
http://www.aloismusil.cz/index.php/alois-musil

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.