Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Vědci (27 záznamů)

Václav Bělohradský

Jeden z nejvýraznějších současných českých filozofů a sociologů, žijící v Itálii a v Česku, žák Jana Patočky.

 

 

Václav Černý

Literární historik, kritik a esejista, komparatista, romanista a překladatel. Podílel se na obnově zájmu o barokní kulturu a na dalších literárních a společenských aktivitách.

Václav Dolejšek

Český přírodovědec, fyzik a pedagog v oblasti rentgenové spektroskopie a atomové fyziky, zakladatel Spektroskopického ústavu na Univerzitě Karlově.

Eduard Goldstücker

Československý germanista, literární historik a kritik, diplomat, působící v Československu a ve Velké Británii.

Antonín Holý

Český vědec světového významu, vyvinul mj. preparáty, které léčí pacienty nakažené virem HIV a onemocněním AIDS.

Aleš Hrdlička

 

Světoznámý český lékař a antropolog, většinu života prožil v USA, ale vždy byl českým vlastencem a mecenášem antropologického výzkumu v Československu.

Jiří Josef Kamel

 

Český jezuita, misionář, cestovatel a především lékárník, léčitel a botanik. Muž, který propůjčil své jméno kaméliím.  

Zdeněk Kopal

Česko-americký numerický matematik, astronom a astrofyzik, který proslul i v oblasti balistiky a aerodynamiky. Proslavil se studiem Měsíce a zákrytových proměnných dvojhvězd.

Jan Marek Marků

Významný český polyhistor, vědec, lékař, fyzik, matematik, astronom a filozof pobělohorské doby, přezdívaný „pražský Hippokrates“, „český Galileo Galilei“, „český Platon“ či „lanškrounský Archimedes“. Objevil rozptyl světla a poprvé vyjádřil myšlenku o vlnové povaze světla.

Gregor Mendel

Botanik, učitel a opat augustiniánského kláštera v Brně. Zakladatel principů dědičnosti, které se staly základem nauky o genetice. Prokázal, že vlastnosti přecházejí od rodičů k jejich potomkům matematicky předvídatelným způsobem.

Alois Musil

Český katolický kněz, teolog, biblista, orientalista, cestovatel, etnograf, geograf a spisovatel, nejvýznačnější evropský orientalista a arabista své doby.

Antonín Novotný (herec a chemik)

Český filmový herec 30. a 40. let 20. století, představitel milovnických rolí, česko-německý chemik spolupracující s americkým NASA na vývoji raketoplánů.

Mojmír Petráň

Český vědec a vynálezce převratného mikroskopu (konfokálního) s dvojitým řádkováním, který přispěl k rozvoji molekulární buněčné biologie. Umožnil pozorovat živou tkáň, aniž je potřeba ji řezat. Je čestným členem Royal Microscopical Society v Oxfordu.

Antonín Matěj Píša

Literární a divadelní kritik, básník, historik a editor, přední programový mluvčí proletářské literatury počátku 20. století.

Jiří Přibáň

Český právník a sociolog trvale působící ve Velké Británii.

Karel Raška

Známý československý lékař. Zakladatel moderní epidemiologické školy v Československu a autor konceptu epidemiologické bdělosti, který Světová zdravotnická organizace začala od roku 1968 používat jako základní metodu svého působení.

Benedikt Roezl

Český cestovatel, botanik, zahradník a sběratel přezdívaný „lovec orchidejí“ či „král orchidejí“.

Josef Sekyra

 

Český geolog, horolezec, cestovatel, dobrodruh, polárník a světově respektovaný vědec. Jako první Čechoslovák stanul v roce 1969 na jižním pólu.

Miloslav Stingl

Český cestovatel, dobrodruh, etnograf, spisovatel a dokumentarista, čestný náčelník indiánského kmene Kikapú.

František Xaver Šalda

Literární, divadelní a výtvarný kritik, esejista, spisovatel a dramatik, vůdčí postava české moderny. Prosazoval nezávislost umění na mimoestetických vazbách a pojetí kritiky jako tvůrčí činnosti.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 27

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.