Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Aleš Hrdlička

Aleš Hrdlička

 

Světoznámý český lékař a antropolog, většinu života prožil v USA, ale vždy byl českým vlastencem a mecenášem antropologického výzkumu v Československu.


Aleš Hrdlička Unknown author / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
Podrobné informace

*30. 3. 1869 Humpolec – 5. 9. 1943 Washington, USA

 

Aleš Hrdlička (původním jménem Alois Hrdlička) se narodil jako první ze sedmi dětí. Již od dětství jevil značné nadání. Když mu bylo 13 let, rodina se přestěhovala do USA. Medicínu studoval v New Yorku a v Baltimoru, kde v roce 1892 získal titul MUDr. Ve studiu pokračoval na École d’Anthropologie v Paříži. Po návratu do USA pracoval v letech 1903–1943 jako kurátor antropologického oddělení Národního muzea ve Washingtonu, v roce 1918 založil časopis American Journal of Physical Anthropology. V roce 1930 věnoval milion korun Muzeu člověka  při Antropologickém ústavu Univerzity Karlovy v Praze (dnes Hrdličkovo muzeum) a inicioval vznik českého časopisu Anthropologie.

Hrdlička se zabýval především původem, tělesným stavem a zvyky původních obyvatel Ameriky. Na základě četných výzkumů, prováděných v Americe, Austrálii, v Africe a v Asii, vyslovil teorii o osídlení Ameriky ze Sibiře přes Beringův průliv a teorii o jednotném původu člověka. Aleš Hrdlička je autorem více než 300 odborných prací psaných většinou anglicky. V protektorátu Čechy a Morava byla jeho teorie označena za protirasistickou a jeho díla nesměla být v protektorátu a třetí říši vydávána.

Aleš Hrdlička si po celý život uchoval své češství. Všestranně podporoval rozvoj přírodovědného bádání v Československu a finančně pomáhal i českým přistěhovalcům do Spojených států amerických.

Dílo Aleše Hrdličky bylo a je celosvětově uznáváno. V roce 1927 obdržel prestižní zlatou Huxleyovu medaili, byl jmenován čestným doktorem Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně.

Použité zdroje
Viktor Palivec: Kdo je Aleš Hrdlička, Orbis Praha 1947
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ale%C5%A1_Hrdli%C4%8Dka
https://zivotopis.osobnosti.cz/ales-hrdlicka.php
https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/ales-hrdlicka-1869-1943.pdf
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=828

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.