Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Alois Mrštík

Alois Mrštík

Spisovatel a dramatik, proslavil se zejména jako spoluautor dramatu Maryša, významným literárním počinem je také jeho románová kronika Rok na vsi.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*14. 10. 1861 Jimramov – 24. 2. 1925 Brno

A. Mrštík v roce 1881 dokončil učitelský ústav a hned na to získal profesní uplatnění ve Starém Lískovci u Brna. V roce 1889 se natrvalo usadil v Divákách u Hustopeče, kde se věnoval psaní a redigoval spolu s bratrem Vilémem časopis Moravsko-slezská revue (1907–1910). V roce 1924 byl jeho přínos pro českou literaturu oceněn prestižním členstvím v České akademii věd.

Svůj literární debut publikoval na stránkách časopisu Vesna a v Národních novinách, dále přispíval do Moravské orlice, Zlaté Prahy, Světozoru, Národních listů, Máje aj. Jeho literární prvotinu představuje sbírka črt a povídek Dobré duše. K jednomu z vrcholů jeho tvorby patří drama Maryša z prostředí moravské vesnice, na kterém spolupracoval se svým bratrem Vilémem.

Jeho druhé významné dílo Rok na vsi s podtitulem Kronika moravské dědiny začíná setbou a uzavírá se díkůvzdáním zemi a Bohu za bohatou úrodu. Je členěn podle kalendáře na jednotlivé měsíce a dny a jeho děj je tvořen vzájemně nepropojenými příběhy. Nejsilnější osobností je zde podnikavý Cyril Rybář, který přijde k velkému jmění, ale slepá vášeň ke krásné Vrbčeně jej dovede na mizinu a následně až k sebevraždě. Jeho vzestup a pád během jediného roku provází kronikou od počátku až do konce. Svým zaměřením má toto dílo blízko k textům autorů tehdejší nejmladší generace (A. M. Tilschová, J. Mahen a další). Na konečném znění Roku na vsi se zčásti podílel i V. Mrštík.

Mezi další významná díla A. Mrštíka patří Povídky a obrázky, Hore Váhom, obrazy z Tater, a Nit stříbrná, sbírka povídek, vzpomínek, črt a obrázků z cest po jihu.

Použité zdroje
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.