Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Literární noviny

Literární noviny

Kulturně-politický měsíčník, který představoval důležitou intelektuálně kritickou platformu v 60. letech 20. století, zejména pak v průběhu pražského jara 1968.


Autor: Literární noviny – http://www.cerna-louka.cz/data/files/images/literarni_noviny_logo.jpg, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45088772
Podrobné informace

První číslo Literárních novin vyšlo v roce 1927 – zpočátku to bylo informativní nakladatelské periodikum, později přinášelo také příspěvky literárně a kulturně kritické. Od roku 1952 byly Literární noviny vydávány jako týdeník Svazu československých spisovatelů. V 60. letech řídil redakci literární kritik a překladatel Milan Jungmann. Jeho osobním přičiněním a zásluhou autorů jako Antonín Jaroslav Liehm či Ludvík Vaculík se z původně režimního týdeníku stal vyhledávaný opoziční časopis. Následkem toho byla z iniciativy Komunistické strany Československa stávající redakce na podzim roku 1967 propuštěna a nahrazena redakcí prostranickou. Takto zaměřené periodikum změnilo o rok později název na Kulturní noviny a téhož roku svou činnost ukončilo. Na tradici původních, opozičních Literárních novin Svazu československých spisovatelů navázaly v roce 1968 Literární listy, ve kterých Ludvík Vaculík publikoval slavný manifest Dva tisíce slov, a později Listy, vydávané do roku 1969.

Původní periodikum bylo obnoveno v roce 1990. První dva ročníky vycházely jako příloha Lidových novin, od roku 1992 pak vycházejí samostatně. Od roku 2009 noviny vlastní mediální podnikatel Miroslav Pavel, což způsobilo odchod mnoha zaměstnanců, mimo jiné dlouholetého šéfredaktora a ekologického aktivisty Jakuba Patočky. Od roku 2010 pozici šéfredaktora zastával novinář a publicista periodika Petr Bílek. V roce 2013 vznikla Akademie Literárních novin, určená především pro pedagogy a pracovníky knihoven, jež se formou přednášek a seminářů věnuje aktuálním kulturním a společenským tématům. 28. 5. 2020 vyšlo poslední tištěné číslo Literárních novin, funkční však zůstávají webové stránky měsíčníku. Důvodem zastavení tištěného vydání byly dlouhodobé finanční problémy.

Použité zdroje
http://akademie.literarky.cz/
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1286
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=151&hl=liter%C3%A1rn%C3%AD+noviny+
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=153
https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/prestanou-vychazet-literarni-noviny-miroslav-pavel/r~4bb8fbc098e711eaa7deac1f6b220ee8/
https://www.advojka.cz/archiv/2010/5/nove-literarni-noviny

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.