Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Daniel Adam z Veleslavína

Daniel Adam z Veleslavína

Významný organizátor českého literárního a kulturního života. Produkce Veleslavínovy tiskárny představuje jeden z vrcholů české humanistické typografie.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*31. 8. 1546 Veleslavín u Prahy – 18. 10. 1599 Praha

D. A. z Veleslavína, původně mistr historie na pražské univerzitě, byl zetěm významného českého renesančního tiskaře Jiřího Melantricha. Od roku 1578, ještě za tchánova života, prakticky řídil (s krátkou přestávkou) až do své smrti jeho tiskárnu, která se nacházela na Starém městě pražském v současné Melantrichově ulici. Zasloužil se o vydání 80 českých děl ve vynikající typografické úpravě. Byl prvním vydavatelem notových tisků. Pro jazyk knih z jeho tiskárny se v době národního obrození vžil pojem veleslavínská čeština. Kulturní období, do něhož spadá působení Veleslavína, se někdy díky přínosu jeho tiskárny symbolicky označuje jako doba veleslavínská.

Veleslavín sám psal k některým tiskům předmluvy, v nichž projevoval své názory na kulturní dění. Jeho jediným vlastním dílem byl Kalendář historický (1578, přepracováno 1590), který obsahuje vylíčení historických událostí od stvoření světa do druhé poloviny 16. století podle dnů v kalendáři. Díky vydávání vícejazyčných, abecedně a věcně uspořádaných jazykových slovníků se zasloužil o kodifikaci humanistické češtiny. Byl tajným stoupencem Jednoty bratrské, a vydal Bibli kralickou (v šesti svazcích od r. 1579). Čeština, kterou použil pro překlad Písma svatého, tzv. bibličtina, je považována za vzor dobového literárního jazyka a stala se také vzorem jazyka na Slovensku.

Použité zdroje
ČERNÝ, Jiří a HOLEŠ, Jan. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. 739 s. ISBN 978-80-7277-369-5.
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.