Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Výtvarné umění (134 záznamů)

Vojtěch Preissig

Významný představitel českého výtvarného umění první poloviny 20. století, působil jako grafik, typograf, malíř, ilustrátor, fotograf a byl účastníkem protirakouského i protinacistického odboje.

Antonín Procházka

Český malíř, kreslíř a designér, významná postava českého výtvarného umění první poloviny 20. století, přední představitel českého kubismu.

Karel Purkyně

Jeden z nejnadanějších českých malířů zátiší a jeden z největších portrétistů 19. století. Veřejností byl znovu objeven až v 20. století.

Ludmila Purkyňová

Česká kostýmní výtvarnice a pedagožka trvale působící na Slovensku, pravnučka Jana Evangelisty Purkyně.

Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě

Románská rotunda z 11.–12. století, nacházející se v areálu přemyslovského hradu ve Znojmě. Díky svým unikátním nástěnným malbám patří k nejvýznamnějším středověkým památkám v České republice.

Kája Saudek

Český malíř a komiksový kreslíř, nejvýraznější osobnost české komiksové scény druhé poloviny 20. století.

Sedm v říjnu

Umělecká skupina mladé generace českých umělců, během svého krátkodobého působení v letech 1939–1941 reagovala na začínající válku.

Ondřej Sekora

Významný ilustrátor, kreslíř, redaktor, novinář, karikaturista, velmi nadaný spisovatel s osobitým stylem a autor příběhů o Ferdovi Mravencovi a brouku Pytlíkovi.

Jakub Schikaneder

Významný malíř, krajinář, ilustrátor a výtvarný pedagog, označovaný za jednoho z nejnadanějších akademiků přelomu 19. a 20. století. Patřil do tzv. generace Národního divadla.

Bohuslav Schnirch

Jeden z nejnadanějších a nejvýznamnějších sochařů generace Národního divadla, který svými skulpturami mistrně doplňoval projekty mnoha českých i zahraničních architektů.

Hanuš Schwaiger

Významný český malíř, grafik, ilustrátor a pedagog, do českého malířství přinesl jiné vidění a obohatil je o svůj jedinečný styl, ve kterém propojil své zkušenosti ze zahraničí a podněty ze studia starých mistrů s nadcházejícími moderními proudy symbolismu a secese.

Ondřej Schweigl

Významný barokně-klasicistní sochař a řezbář působící převážně na Moravě. Založil svou vlastní soukromou uměleckou školu. Byl mimořádným historiografem, zpracoval obšírný uměleckohistorický seznam památek na Moravě.

Petr Sís

Současný český grafik, ilustrátor a autor animovaných filmů a knih pro děti. Svými tituly, které pojednávají o svobodě člověka a o jeho snech, a svou plodnou ilustrátorskou činností dosáhl velkého uznání jak doma, tak i v zahraničí.

Skupina 42

Česká umělecká skupina, založená v roce 1942, jejímiž členy byli výtvarníci a literáti, kteří se ve své tvorbě snažili zachytit především existenční a všední pocty a starosti městských obyvatel.

Skupina Ra

Umělecké seskupení výtvarníků a spisovatelů ovlivněných surrealismem, činné ve 40. letech 20. století.

Skupina výtvarných umělců

Sdružení výtvarníků, architektů, spisovatelů a výtvarných teoretiků působící krátce před první světovou válkou v letech 1911–1914. Skupina svou aktivitou vytvořila podmínky pro rozvoj českého moderního umění.

Skupina výtvarných umělců v Brně

Brněnské umělecké sdružení výtvarníků, architektů, historiků umění a kritiků, které existovalo v meziválečném Československu a podílelo se na rozvoji moderního umění na Moravě.

Antonín Slavíček

Impresionistický malíř, vrcholný představitel českého umění přelomu 19. a 20. století uznávaný pedagog a mistr moderní české krajinářské malby své doby.

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Světově proslulý a v České republice největší barokní svatotrojiční morový sloup. Je považován za jedno z vrcholných děl období baroka. Byl vyhlášen národní kulturní památkou a zařazen do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Morové sloupy

Typická barokní socha ve formě sloupu dominující mnohým českým a moravským náměstím. V duchu katolické tradice byla stavěna nejčastěji jako poděkování za ukončení moru nebo za záchranu před pohromou.

Zobrazeno 81 - 100 záznamů
z celkového počtu 134

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.