Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Výtvarné umění (134 záznamů)

Mistr Theodorik

Dvorní malíř Karla IV. a první představený pražského malířského bratrstva, známý především jako autor cyklu deskových obrazů v kapli sv. Kříže na Karlštejně.

Mistr Třeboňského oltáře

Nejvýznamnější český gotický malíř, ve své tvorbě propojil české umění s výtvarnými tendencemi panujícími v umění italském a francouzském. Byl představitelem tzv. dvorského krásného slohu populárního v Evropě na přelomu 14. a 15. století.

Mistr Vyšebrodského oltáře

První významný malíř vrcholné gotiky a jeden z nejdůležitějších představitelů klasické gotiky v evropském měřítku, působil zřejmě na dvoře Karla IV.

Jan Viktor Mládek

Česko-americký ekonom a jeden z výkonných ředitelů Mezinárodního měnového fondu. Významný sběratel a mecenáš umění.

Meda Mládková

Česká tanečnice, mecenáška umění, sběratelka obrazů Františka Kupky, zakladatelka Musea Kampa a Nadace Jana a Medy Mládkových.

Alfons Maria Mucha

Světoznámý malíř, grafik, návrhář a klíčový představitel secesního stylu (světově známého jako Art Nouveau). Nejvíce se proslavil užitým uměním ve Francii a v Americe byl uznáván jako největší světový dekorativní umělec.

Josef Václav Myslbek

Nejvýznamnější český sochař 19. století a jedna z vůdčích osobností generace Národního divadla. Je považován za zakladatele českého novodobého sochařství, byl předním představitelem monumentálního realismu.

Nástěnné malby (hrad Karlštejn)

Významný evropský soubor středověkých nástěnných maleb, které vynikají svým rozsahem a vysokou kvalitou.

Josef Matěj Navrátil

Jeden z nejvýznamnějších českých malířů a dekoratérů, talentovaný krajinář, mistr drobného žánru a zátiší, ale i nástěnných maleb, ve své tvorbě propojil různé umělecké směry.

Orfismus

Umělecký směr 20. let 20. století, jenž ovlivnil tvorbu českých umělců, především dílo Františka Kupky.

Osma

Volné seskupení umělců, které směrovalo ke kosmopolitismu, zrodilo se jako reakce na evropské moderní umění a nehledě na svou krátkodobou existenci předznamenalo radikální nástup nové generace umělců.

Jaroslav Papoušek

Významný český režisér a scénárista, patřící k největším osobnostem nové vlny, také malíř, sochař, karikaturista a spisovatel. Spolupracoval v týmu s Milošem Formanem a Ivanem Passerem.

Antonín Pilgram

Jeden z nejvýznamnějších středoevropských sochařů pozdní gotiky, známý také jako mimořádný architekt, kameník a řezbář.

Ignác František Platzer

Významný sochař, hlavní představitel českého sochařství období pozdního baroka a klasicismu, jeden z nejproduktivnějších umělců své doby.

Poetismus

Specificky český avantgardní směr, jehož zakladatelskými postavami jsou teoretik moderního umění Karel Teige a básník Vítězslav Nezval, kteří toužili vytvořit z původně literárního programu nový způsob vnímání světa.

Pomník mistra Jana Husa

Jeden z nejvýznamnějších pomníků v Česku, spolu s dalšími objekty na Staroměstském náměstí v Praze je zařazen mezi národní kulturní památky.

Pomník svatého Václava

Jeden z nejznámějších pomníků v České republice, symbol české státnosti. Stojí v horní části Václavského náměstí v Praze. Je zařazen na seznam národních kulturních památek.

Česká poštovní známka

Důležitá složka českého výtvarného umění, jež má velkou tradici, vysokou výtvarnou úroveň a kvalitu provedení a těší se zájmu filatelistů na celém světě.

Václav Prachner

Významný klasicistní sochař a řezbář, činný především jako autor náhrobků a monumentální plastiky, reflektující neoklasicistní estetiku.

Jan Preisler

Malíř, grafik, ilustrátor a vysokoškolský profesor, který patřil k zakladatelům českého moderního umění. Svou tvorbou a pedagogickým působením přispěl především k vytvoření nového vysoce náročného uměleckého prostředí.

Zobrazeno 61 - 80 záznamů
z celkového počtu 134

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.