Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Výtvarné umění (134 záznamů)

Jiří Trnka

Režisér, animátor, výtvarník, loutkář. Světově uznávaný mistr loutkové filmové animace, patří k zakladatelům a předním osobnostem českého animovaného a loutkového filmu.

Tvrdohlaví

Umělecká skupina působící koncem 20. století, která svou tvorbou navázala na meziválečnou uměleckou skupinu Tvrdošíjní a stala se prvním českým uskupením výtvarníků mimo oficiální režimní organizace od roku 1968.

Tvrdošíjní

Skupina mladých českých malířů, navázala na předválečnou avantgardu a svými manifestačními výstavami propojovala české výtvarné umění s uměním evropským.

Umělecká beseda

První český umělecký spolek, v němž se od 60. let 19. století mohli setkávat literární, výtvarní i hudební tvůrci.

Josef Váchal

Malíř, grafik a spisovatel, věnoval se rovněž sochařství a řezbářství, byl nadaným kreslířem, ilustrátorem a typografem, vytvořil původní písma a vynalezl nové grafické postupy.

Vladimír Vašíček

Významný a stále nedoceněný český abstraktní malíř, jeden z průkopníků a klasiků českého moderního malířství druhé poloviny 20. století.

Věstonická venuše

Jedna z nejstarších nalezených sošek ženy a zároveň nejstarší známá keramická figurka na světě, vyrobená z pálené hlíny a pocházející z raného paleolitu.

František Vláčil

Český filmový režisér a scénárista, malíř a grafik. Patří k nejvýznamnějším českým filmovým tvůrcům po druhé světové válce, jeho tvorba zaznamenala velké ohlasy po celém světě.

Adriaen de Vries

Významný nizozemský sochař a architekt období manýrismu, působil v Praze na dvoře císaře Rudolfa II. Svou tvorbou předznamenal nástup baroka.

Ladislav Vychodil

Český scénograf a pedagog trvale působící na Slovensku a reprezentující československou scénografii po celém světě.

 

Helena Zmatlíková

Významná malířka, filmová výtvarnice a jedna z nejoblíbenějších a nejvydávanějších českých ilustrátorek 20. století. Její ilustrace zdobí stovky dětských knih.

Olbram Zoubek

Významný český sochař druhé poloviny 20. století.

Jan Zrzavý

Malíř, grafik, ilustrátor a scénograf, významná postava meziválečné české avantgardy. Typickými znaky jeho tvorby jsou jednoduchost objemů, lyrická harmonie a imaginace, které ho spojovaly s poetismem.

František Ženíšek

Malíř a kreslíř, vyznačoval se technicky vytříbeným akademickým způsobem tvorby. Byl velkým vlastencem a výrazným představitelem generace Národního divadla.

Zobrazeno 121 - 134 záznamů
z celkového počtu 134

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.