Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Umělecké směry 19. století (30 záznamů)

Mikoláš Aleš

Kreslíř, malíř, ilustrátor, jeden z nejvýznamnějších umělců generace Národního divadla a morální vzor generace nadcházející. Ve své práci vycházel z romantismu a jeho malby jsou ve velké míře inspirovány dějinami slovanských národů.

František Bílek

Sochař, grafik, architekt, designér, ilustrátor a literát, nejvýraznější představitel české sochařské generace symbolistů. Svou inspiraci hledal v různých duchovních proudech, byl znám jako náboženský myslitel a mystik.

Václav Brožík

Jeden z nejznámějších českých malířů v Evropě konce 19. století, oficiální malíř Rakouska-Uherska a člen generace Národního divadla. Proslavil se historickou malbou a portréty.

Josef Čapek

Významný kubistický malíř, grafik, knižní ilustrátor, spisovatel a novinář, scénograf a výtvarný kritik, bratr českého spisovatele Karla Čapka.

Jaroslav Čermák

Český malíř období romantismu, velmi nadaný portrétista a malíř historických obrazů, jako první český výtvarný umělec 19. století získal oficiální uznání v celé Evropě.

Generace Národního divadla

Souhrnné označení pro neformální skupinu architektů a výtvarníků, kteří se podíleli na vzniku a výzdobě Národního divadla.

Vojtěch Hynais

Významný malíř a grafik, který přinesl do českého malířství výrazně atmosférickou plenérovou malbu. Patřil do tzv. generace Národního divadla a je znám především jako autor současné divadelní opony.

Rudolf Kremlička

Český malíř, kreslíř a grafik, významná osobnost českého moderního malířství 20. století. Jeden z vůdčích členů umělecké skupiny Tvrdošíjní. Dosáhl velkého uznání a úspěchu ještě za svého života.

Josef Mánes

Malíř, ilustrátor, grafik a návrhář, jeden z nejvýznamnějších českých představitelů období romantismu a realismu. Inspiroval se mnichovskou školou portrétní malby, rodnou Prahou a venkovským životem na Hané. Byl jedním z prvních umělců v českém prostředí, který se začal soustavně věnovat folklóru.

Luděk Marold

Významný český malíř a nadaný ilustrátor, byl uznáván a vyhledáván především díky svému rozvinutému pozorovacímu talentu a schopnosti věrně zachycovat skutečnost a náladu každodenního života, ceněn zejména ve Francii.

Julius Eduard Mařák

Malíř a grafik, významný krajinář a vlivný umělecký pedagog.

Josef a Emanuel Maxovi

Českoněmečtí sochaři, autoři náhrobků, monumentálních soch, pomníků a portrétů, kteří pracovali na výzdobě Karlova mostu.

Josef Václav Myslbek

Nejvýznamnější český sochař 19. století a jedna z vůdčích osobností generace Národního divadla. Je považován za zakladatele českého novodobého sochařství, byl předním představitelem monumentálního realismu.

Josef Matěj Navrátil

Jeden z nejvýznamnějších českých malířů a dekoratérů, talentovaný krajinář, mistr drobného žánru a zátiší, ale i nástěnných maleb, ve své tvorbě propojil různé umělecké směry.

Pomník mistra Jana Husa

Jeden z nejvýznamnějších pomníků v Česku, spolu s dalšími objekty na Staroměstském náměstí v Praze je zařazen mezi národní kulturní památky.

Pomník svatého Václava

Jeden z nejznámějších pomníků v České republice, symbol české státnosti. Stojí v horní části Václavského náměstí v Praze. Je zařazen na seznam národních kulturních památek.

Václav Prachner

Významný klasicistní sochař a řezbář, činný především jako autor náhrobků a monumentální plastiky, reflektující neoklasicistní estetiku.

Jan Preisler

Malíř, grafik, ilustrátor a vysokoškolský profesor, který patřil k zakladatelům českého moderního umění. Svou tvorbou a pedagogickým působením přispěl především k vytvoření nového vysoce náročného uměleckého prostředí.

Karel Purkyně

Jeden z nejnadanějších českých malířů zátiší a jeden z největších portrétistů 19. století. Veřejností byl znovu objeven až v 20. století.

Sedm v říjnu

Umělecká skupina mladé generace českých umělců, během svého krátkodobého působení v letech 1939–1941 reagovala na začínající válku.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 30

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.