Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Sedm v říjnu

Sedm v říjnu

Umělecká skupina mladé generace českých umělců, během svého krátkodobého působení v letech 1939–1941 reagovala na začínající válku.


Autor: Josef Mirovský.
Podrobné informace

Spolek Sedm v říjnu se začal formovat na počátku druhé světové války. Tíživá situace měla značný vliv na rozvoj skupiny a na uměleckou tvorbu jejích členů. Teoretikem skupiny se stal Pavel Kropáček, ke skupině se také hlásil historik umění Josef Nerad. V říjnu 1939 byla uspořádána první výstava, konala se v Praze v Topičově salónu. Zúčastnili se jí Václav Hejna, Josef Liesler, Arnošt Paderlík, Václav Plátek, Zdeněk Seydl, sochař Jan Rafael Michálek, fotografové Jan Lukas a Věra Gabrielová. Druhé výstavy se nezúčastnili fotografové, nově se však přidal malíř František Jiroudek. Během této výstavy byl uspořádán Večer mladé poezie, kam zavítali Kamil Bednář, Ivan Blatný či Zdeněk Urbánek, a Večer mladé hudby, jehož se zúčastnili Václav Dobiáš a Jaroslav Krombholz. Na třetí společné výstavě v roce 1941 teoretik Kropáček prohlásil, že v tíživém období protektorátu je těžké udržet seskupení pohromadě a dosahovat společných cílů. Každý umělec by měl jít svou vlastní cestou. Tímto výrokem uzavřel existenci skupiny.

Vůdčí myšlenkou existenciálně orientovaného uměleckého seskupení bylo obrácení se do nitra člověka, do jeho vnitřního světa. Zároveň se skupina programově odkláněla od objektivního zobrazení předmětu. Experiment syntézy literatury a výtvarného umění se nevydařil, projevy malířů sklouzávaly k pouhé literárnosti, která byla umělcům vyčítána ze strany kritiků.

Použité zdroje
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
ŘEHÁKOVÁ, Naďa. Skupina Sedm v říjnu 1939: [Václav Hejna-František Jiroudek-Josef Liesler-Jan Rafael Michálek- Arnošt Paderlík-Václav Plátek-Zdeněk Seydl: katalog výstavy]: Obastní galerie v Liberci, květen-červen 1979. Liberec: Oblastní galerie, 1979. [29] s.
Jiroudek, Liesler, Paderlík: 3/7: katalog výstavy: [Galerie S.V.U. Mánes Diamant, 3.11.-28.11.2010, Praha. V Praze: S.V.U. Mánes, 2010. [264] s. ISBN 978-80-254-9667-1.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.