Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Josef Václav Myslbek

Josef Václav Myslbek

Nejvýznamnější český sochař 19. století a jedna z vůdčích osobností generace Národního divadla. Je považován za zakladatele českého novodobého sochařství, byl předním představitelem monumentálního realismu.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*20. 6. 1848 Praha – 2. 6. 1922 Praha

Josef Václav Myslbek pracoval v dílně sochaře Tomáše Seidana, poté u Václava Levého. Později studoval malířství na pražské Akademii výtvarných umění (AVU, 1868–1872). Až po dokončení studia začal tvořit sochy ve svém vlastním ateliéru. Velkou inspirací se pro něj stalo studium francouzského sochařství v Paříži. Významná byla Myslbekova činnost pedagogická, přednášel na Uměleckoprůmyslové škole (dnes VŠUP), na Akademii výtvarných umění se stal zakladatelem sochařského oddělení. Akademicky ovlivnil celou řadu mladých sochařů (Stanislav Sucharda, Bohumil Kafka, Ladislav Šaloun, Jan Štursa).

Myslbekova díla jsou ovlivněna uměleckým klasicismem, novorenesancí, romantismem a secesí, nejvíce však dobovým vlastenectvím, které povznášelo české tradice a kulturu. Pracoval na plastikách zobrazujících postavy z českých bájí a pověstí a inspiraci hledal v díle Josefa Mánesa. Svá nejvýznamnější idealizovaná díla vytvořil na konci 19. století. Jedná se například o sousoší pro Palackého most (Lumír a Píseň, Přemysl a Libuše, Záboj a Slavoj, Ctirad a Šárka), která byla později přemístěna na Vyšehrad. K nejvýznamnějším monumentálním dílům patří pomníky kardinála Bedřicha Schwarzenberga (chrám sv. Víta) a sv. Václava na Václavském náměstí v Praze. Pro pomník sv. Václava připravil nespočet náčrtů, modelů a přípravných studií. Práce však byla dokončena až po umělcově smrti, kdy také byla osazena poslední socha do čtveřice českých patronů (sv. Ludmila, sv. Vojtěch, sv. Prokop a sv. Anežka). Pracoval také na bustách významných českých osobností, například Bedřicha Smetany, Františka Palackého, Josefa Hlávky a mnoha dalších. Mezi jeho nejznámější díla patří pomník Karla Hynka Máchy na Petříně (1912) a pomník Františka Ladislava Riegera v Riegerových sadech (1913). Během spolupráce s architektem Antonín Wiehlem navrhoval pomníky a náhrobky mimo jiné v zahraničí (Bělehrad, Milán). Myslbek byl taktéž nadaným portrétistou (F. Palacký, K. B. Mádl, Vlastní podobizna).

 

 

 

Použité zdroje
DVOŘÁKOVÁ, Zora. Josef Václav Myslbek: umělec a člověk uprostřed své doby. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1979. 395 s., 56 s. obr. příl. Odkazy pokrokových osobností naší minulosti; sv. 53.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
JEŽKOVÁ, Alena. Svatý Václav a jeho pomník. První vydání. Praha: Arcibiskupství pražské, 2016. 117 stran, xxxii stran obrazových příloh. ISBN 978-80-260-9479-1.
ŠVÁCHA, Rostislav et al. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.