Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Jaroslav Čermák

Jaroslav Čermák

Český malíř období romantismu, velmi nadaný portrétista a malíř historických obrazů, jako první český výtvarný umělec 19. století získal oficiální uznání v celé Evropě.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*1. 8. 1830 Praha – 23. 4. 1878 Paříž, Francie

Jaroslav Čermák studoval na pražské Akademii výtvarných umění (AVU) u Christiana Rubena (1848–1849), poté se vydal na studijní cestu do Německa a ve vzdělávání pokračoval v Belgii a ve Francii. Na malířské akademii byl žákem Gustafa Wapperse (1849–1850), později studoval u Louise Gallaita v Bruselu a v Paříži (1850–1854). Podnikl cesty do Anglie a Holandska a poté na Balkánský poloostrov. Pobyty v Dalmácii a návštěvy Černé Hory mu dodaly náměty k jeho historicko-romantickým obrazům. Procestoval Itálii a francouzskou Bretaň. Během návštěvy  Prahy v roce 1873 dostal od pražské Akademie nabídku místa ředitele a profesora, kterou odmítl a natrvalo se usadil v Paříži. Byl rytířem Čestné legie, čestným členem Umělecké besedy, akademií v Amsterdamu, Gentu a Rotterdamu. Za účast na Salonech v Paříži a Bruselu získal zlatou medaili.

Čermákova tvorba byla poznamenána francouzským romantickým malířstvím (Eugène Delacroix, Alexandre-Gabriel Decamps). Umělec mistrně zacházel s barvou a světlem, jeho obrazy mají působivou kompozici a vytříbenou techniku. Velkého uznání se dočkal ještě za svých studentských let v roce 1853 díky obrazu Šimon Lomnický žebrá na pražském mostě, vystaveném na pařížském Salonu. Náměty pro své pozdější historické obrazy často hledal v českých dějinách doby husitské a pobělohorské, jako například v obrazech Po bitvě na Bílé hoře – Protireformace (1854) a Husité bránící průsmyk (1857). Inspirovaný Byronovým romantismem nacházel náměty v jihoslovanském prostředí a proslavil se svými heroickými a romantickými obrazy s motivy lidových zvyků a osvobozeneckého boje proti Turkům (Raněný Černohorec, Bosna roku 1877, Dalmatská svatba, Zajaté Černohorky, Únos odalisky). Oceňovány jsou jeho portréty, které precizně vystihují psychologii postav, za příklad může sloužit podobizna Jana Evangelisty Purkyně. Hodnotné jsou i Čermákovy krajinomalby zejména z Bretaně (Život na pobřeží Roscoffu, Marina z Roscoffu, Zátiší s rybami).

Použité zdroje
BUBENÍČKOVÁ, Věra. Jaroslav Čermák: 1830-1878. Praha: [s.n.], 1952. 213 s.
DOLANSKÁ, Karolína et al. České moderní a současné umění 1890-2010. V Praze: Národní galerie, 2010. 2 sv. ISBN 978-80-7035-325-7.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
KOŽÍK, František. Jaroslav Čermak. Moskva: Iskusstvo, 1985. 301 s.
SOUKUPOVÁ, Věra. Jaroslav Čermák: [Obr. monografie]. 1. vyd. Praha: Odeon, 1981. 81, [2] s. Malá galerie; Sv. 23.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.