Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Julius Eduard Mařák

Julius Eduard Mařák

Malíř a grafik, významný krajinář a vlivný umělecký pedagog.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*29. 3. 1832 Litomyšl – 8. 10. 1899 Praha

Julius Eduard Mařák se narodil v Litomyšli na dnešním Smetanově náměstí. Na jeho rodném domě nalezneme pamětní desku, která jej připomíná. Umění studoval soukromě u Antonína Dvořáka v Litomyšli, poté na pražské Akademii výtvarných umění (AVU) u Maxe Haushofera (1852–1853), později u Leopolda Rottmanna v Mnichově (1853–1855). Téměř 20 let bydlel ve Vídni, kde také vyučoval kreslení. V roce 1887 se však vrátil do Prahy, kde přijal místo profesora v ateliéru krajinomalby na pražské Akademii (AVU). V souvislosti s jeho jménem se mluví o Mařákově krajinářské škole, kterou prošli slavní čeští malíři jako Antonín Slavíček, Antonín Hudeček a Alois Kalvoda. Pochován je v Praze na Vyšehradském hřbitově.

Mařák se proslavil především svými krajinomalbami. Patřil k tzv. generaci Národního divadla a byl jediným krajinářem, který se na výzdobě Národního divadla podílel (Říp, Blaník, Vyšehrad atp.). Jeho malby zdobí také interiéry Národního muzea v Praze. Raná Mařákova tvorba byla ovlivněna romantismem, později pod vlivem realistického proudu maloval v plenéru, kde také vytvořil stovky kreseb. Dominujícím motivem jeho děl se stalo romanticky laděné lesní zátiší, na němž malíř pracoval velmi citlivě s barvou, světlem a stínem. Pozdější Mařákova tvorba byla charakterizována uvolňováním uměleckého stylu a poněkud připomínala počátky impresionismu. K jeho nejuznávanějším dílům patří kresby, především cykly kreslené uhlem (Čtyři roční období, Čtyři denní doby a Lesní samoty). Rytiny vytvořené podle jeho kreseb mu přinesly obrovský úspěch a díky nim se stal známý po celé Evropě. Umělec ve svých pracích často používal techniku leptu, pomocí které zdokonaloval užívanou metodu šerosvitu. Ve svých kresbách a grafikách se snažil zachytit nejjemnější detaily krajiny, kterou zobrazoval mistrovsky a s velkou precizností. Během svého života vytvářel četné kresby a ilustrace pro pražské časopisy (Květy a Světozor) i vídeňské časopisy.

Použité zdroje
DOLANSKÁ, Karolína et al. České moderní a současné umění 1890-2010. V Praze: Národní galerie, 2010. 2 sv. ISBN 978-80-7035-325-7.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
Krajinomalba v českém umění 19. století: 50. Výtvarné Hlinecko 2009. 1. vyd. Hlinsko: Městské muzeum a galerie, 2009. 59 s. ISBN 978-80-254-4661-4.
MAŘÁK, Julius. Julius Mařák a jeho žáci = Julius Mařák and his disciples = Julius Mařák und seine Schüler. Litomyšl: Galerie Kroupa, ©2012. 117 s. ISBN 978-80-260-2039-4.
MATOUŠEK, Alexander. Vnitřek lesa, lesní charaktery: Julius Mařák a umění krajinomalby. 1. vyd. Praha: Artefactum, 2007. 100 s. Opera minora historiae artium; 4. ISBN 978-80-86890-11-1.
ŠIMEK, Michal. Julius Mařák: 1832-1899. Litomyšl: Městská galerie Litomyšl, 2012. 14 s. ISBN 978-80-260-1906-0.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.