Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Josef Mánes

Josef Mánes

Malíř, ilustrátor, grafik a návrhář, jeden z nejvýznamnějších českých představitelů období romantismu a realismu. Inspiroval se mnichovskou školou portrétní malby, rodnou Prahou a venkovským životem na Hané. Byl jedním z prvních umělců v českém prostředí, který se začal soustavně věnovat folklóru.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*12. 5. 1820 Praha – 9. 12. 1871 Praha

Josef Mánes pocházel z umělecké rodiny. Výtvarně činný byl jeho otec Antonín Mánes, malíř a profesor na pražské Akademii výtvarných umění (AVU), strýc Václav Mánes působící na stejné Akademii a rovněž starší sestra Amalie a mladší bratr Quido. Josef Mánes nejprve studoval na AVU (u svého otce a u Františka Xavera Tkadlíka), ale roku 1844 odešel kvůli nespokojenosti s novým akademickým charakterem výuky v Praze do Mnichova. Podnikl studijní cesty do Drážďan, Polska, do Slezska a na Slovensko. Po návratu do Prahy prožil osudový zvrat ve svém dříve bezstarostném osobním životě. Pod nátlakem rodiny se musel rozejít s matkou svého jediného dítěte, jíž byla pravděpodobně služka v domácnosti Mánesů. Duševní a finanční podporu po odchodu z Prahy našel Mánes na zámku hraběte Bedřicha Silvy Tarouccy v Čechách pod Kosířem (na Moravě). Později se vydal do Ruska. Vysněná studijní cesta do Říma se stala jeho poslední. Z Itálie se vrátil do Prahy těžce nemocný, záhy přestal malovat a nakonec nemoci podlehl.

Během svého pobytu v Čechách vytvořil Mánes cyklus rodinných portrétů a některé své nejlepší žánrové práce ve stylu druhého rokoka (např. Ukolébavka, Líbánky na Hané, Život na panském sídle). Zabýval se ilustracemi k Rukopisu královédvorskému, zajímal se o české národní kroje a propagoval myšlenku slovanského malířství. Navrhl původní sokolský kroj a četné prapory. Jeho následujícím a zároveň posledním umělecky bohatým obdobím byla 60. léta 19. století, kdy mimo jiné pracoval na kalendářní desce Staroměstského orloje (originál je dnes v Muzeu hlavního města Prahy). K jeho nejznámějším pracím dále náleží rozsáhlý soubor měšťanských a aristokratických portrétů, četné krajinomalby a písňové ilustrace.

Použité zdroje
DOLANSKÁ, Karolína et al. České moderní a současné umění 1890-2010. V Praze: Národní galerie, 2010. 2 sv. ISBN 978-80-7035-325-7.
HLAVÁČEK, Luboš. Josef Mánes a umělecká rodina Mánesů. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1988. 393 s., [41] s. obr. příl. Odkazy pokrokových osobností naší minulosti; sv. 87.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
KOŽÍK, František. Josef Mánes. 6. vyd., v Čs. spis. 3. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1987. 511 s. Knihovna české prózy 1945-1985.
REITHAROVÁ, Eva. Josef Mánes: odkaz malířů Mánesovy rodiny. Vyd. 1. Praha: Eminent, 2005. 190 s. ISBN 80-902568-5-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.