Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Výtvarné umění (134 záznamů)

Jiří Kovanda

Významný současný malíř evropského měřítka, konceptuální umělec, performer, překladatel a vysokoškolský pedagog.

Rudolf Kremlička

Český malíř, kreslíř a grafik, významná osobnost českého moderního malířství 20. století. Jeden z vůdčích členů umělecké skupiny Tvrdošíjní. Dosáhl velkého uznání a úspěchu ještě za svého života.

Otakar Kubín

Významný český malíř období klasické moderny. Doma zůstal za svého života nepochopen, uznáván byl však ve Francii.

Bohumil Kubišta

Malíř, grafik a teoretik umění, jeden z nejznámějších českých výtvarných umělců. Položil základy českého kubismu a svou tvorbou výrazně inspiroval mladou meziválečnou generaci. Dnes patří Kubištovy obrazy na aukcích v ČR k nejdráže prodávaným.

Jan Kupecký

Významný barokní portrétista českého původu charakteristický objektivním pohledem a psychologickým mistrovstvím, činný v Itálii a ve střední Evropě.

František Kupka

Světově známý malíř, grafik a ilustrátor. Jedna z vůdčích osobností moderního abstraktního malířství. Ve své tvorbě si zakládal na duchovní jednotě člověka, světa a hmoty. Díky své lásce k hudbě obohatil výtvarné umění o nový směr zvaný orfismus.

Josef Lada

Významný malíř, ilustrátor, karikaturista, scénograf a také spisovatel. Jeden z nejoriginálnějších a nejoblíbenějších moderních českých výtvarníků.

Oldřich Lajsek

Významný český malíř, grafik, designér a akademický pedagog, autor tisícovky děl volné tvorby a užité grafiky. Vyznačoval se uměleckou všestranností a různorodostí.

Dominik Lang

Jeden z nejslibnějších mladých výtvarníků 21. století, autor uměleckých instalací, vysokoškolský pedagog.

Kamil Lhoták

Český malíř, grafik, ilustrátor a spisovatel, patří k nejoriginálnějším českým malířům 20. století a průkopníkům animovaného filmu.

Antonín Mánes

Malíř, kreslíř a ilustrátor, jeden z nejvýznamnějších českých umělců 19. století a zakladatel novodobé české krajinářské školy. K jeho nejznámějším dílům patří cyklus 12 obrazů Český rok.

Josef Mánes

Malíř, ilustrátor, grafik a návrhář, jeden z nejvýznamnějších českých představitelů období romantismu a realismu. Inspiroval se mnichovskou školou portrétní malby, rodnou Prahou a venkovským životem na Hané. Byl jedním z prvních umělců v českém prostředí, který se začal soustavně věnovat folklóru.

Luděk Marold

Významný český malíř a nadaný ilustrátor, byl uznáván a vyhledáván především díky svému rozvinutému pozorovacímu talentu a schopnosti věrně zachycovat skutečnost a náladu každodenního života, ceněn zejména ve Francii.

Julius Eduard Mařák

Malíř a grafik, významný krajinář a vlivný umělecký pedagog.

Blanka Matragi

Česká módní návrhářka a designérka působící v Libanonu a v Česku s významnou klientelou především mezi celebritami v zemích kolem Perského zálivu.

Matyáš Bernard Braun

Český sochař a řezbář tyrolského původu a nejvýznamnější představitel sochařství českého vrcholného baroka.

Josef a Emanuel Maxovi

Českoněmečtí sochaři, autoři náhrobků, monumentálních soch, pomníků a portrétů, kteří pracovali na výzdobě Karlova mostu.

Mikuláš Medek

Významný český malíř a jeden z nejvýznamnějších a nejoriginálnějších představitelů českého moderního umění druhé poloviny 20. století. Svým spirituálním dílem ovlivnil nastupující generaci českých umělců.

Mistr Litoměřického oltáře

Nejvýznamnější pozdně gotický český malíř, jehož tvorba byla zřejmě přímo ovlivněna italskou renesancí spolu s domácí výtvarnou tradicí.

Mistr Michelské madony

Významný a ve své době zřejmě vlivný gotický řezbář působící pravděpodobně na Moravě. Položil základy českého sochařství a zaujal výrazné místo v rámci středoevropské plastiky.

Zobrazeno 41 - 60 záznamů
z celkového počtu 134

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.