Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Výtvarné umění (134 záznamů)

Heinz Edelmann

Severočeský rodák, česko-německý výtvarník, kreslíř, designer, ilustrátor a animátor. Do povědomí světové veřejnosti se zapsal jako tvůrce animovaného filmu Žlutá ponorka.

EXPO 58

Jedna z neslavnějších světových výstav a první velká výstava uspořádaná po druhé světové válce, která přilákala velké množství výtvarníků a návštěvníků z celého světa a přinesla Československu velké uznání a dlouhou řadu ocenění.

Emil Filla

Malíř, grafik, sochař, teoretik, redaktor a diplomat, přinesl do českého umění kubismus v jeho nejkvalitnějším pojetí. Dnes se jeho díla prodávají za miliony a řadí se k nejdráže prodávaným obrazům na aukcích v České republice.

František Foltýn

Kubistický malíř, významná osobnost českého moderního umění, jeden z důležitých představitelů tzv. organické abstrakce. Nejvíce se proslavil v meziválečném období, je znám především svými abstraktními pracemi.

František Gellner

Básník, malíř, karikaturista, umělecky činný zejména na stránkách časopisů Moderní revue a Nový kult. Vysloužil si pojmenování „básník anarchistických snů a rozvráceného sexu“.

Generace Národního divadla

Souhrnné označení pro neformální skupinu architektů a výtvarníků, kteří se podíleli na vzniku a výzdobě Národního divadla.

František Gross

Významný český malíř a grafik 20. století, člen Skupiny 42. Vycházel z kubismu a dokázal překročit dobový socialistický realismus a rozvíjet svůj vlastní osobitý styl, založený na hravosti barevných konfigurací a kombinování nejrůznějších výtvarných technik.

Otto Gutfreund

Čelný představitel novodobého českého sochařství a jeden z nejvýznamnějších kubistických sochařů. Byl autorem mnoha reliéfů, volných plastik a bezpočtu vysoce kvalitních přípravných kreseb.

 

Václav Hollar

Rytec a kreslíř, jeden z nejvýznamnějších evropských grafiků a ilustrátorů, který vynikal svým talentem, pílí a dokonale provedenou realistickou prací. Byl uznáván především v Anglii.

Vojtěch Hynais

Významný malíř a grafik, který přinesl do českého malířství výrazně atmosférickou plenérovou malbu. Patřil do tzv. generace Národního divadla a je znám především jako autor současné divadelní opony.

Antonín Chittussi

Malíř, kreslíř, ilustrátor, významný český umělec po otci italského příjmení. Proslavil se především krajinomalbami, byl předchůdcem Antonína Slavíčka a do českého krajinářství přinesl nový pohled na zobrazení krajiny a položil počátky impresionismu.

České knižní ilustrace

Specifická oblast výtvarného umění, jež má v českých zemích dlouholetou tradici a vysokou úroveň.

Matěj Václav Jäckel

Významný lužickosrbský sochař a řezbář působící v Praze, výrazný představitel českého vrcholného baroka, jenž přinesl do českého umění styl baroka římského.

Bohumil Kafka

Významný sochař, medailér a vysokoškolský pedagog, přední představitel českého figurálního sochařství první poloviny 20. století.

Karikatura v českém výtvarném umění

Výrazná a pozoruhodná složka českého výtvarného umění, která dosáhla rozkvětu v 19. století a je spojena se jmény předních českých umělců a literátů.

Krištof Kintera

Současný sochař, performer a konceptuální umělec, autor happeningů, instalací, koláží a kinetických soch.

Kodex Vyšehradský

Velkolepý, skvostně iluminovaný rukopis z románského období, jeden z nejvýznamnějších a nejcennějších středověkých českých manuskriptů. Byl zhotoven, případně dokončen, u příležitosti korunovace Vratislava II. prvním českým králem.

Jiří Kolář

Český básník, překladatel, výtvarník, autor koláží a sběratel uměleckých děl, jedna z nejvýznamnějších osobností českého moderního umění.

Kostel sv. Jakuba v Jakubu

Románský jednolodní tribunový kostel z 12. století nedaleko Kutné Hory. Je unikátní svou sochařskou výzdobou, nejrozsáhlejším dochovaným souborem románských plastik v České republice.

Jan Kotík

Významný představitel českého malířství 20. století, průmyslový výtvarník, grafický teoretik a akademický pedagog, věnoval se též designu a byl velmi uznáván v Německu.

Zobrazeno 21 - 40 záznamů
z celkového počtu 134

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.