Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Novověk (16 záznamů)

Hans von Aachen

Jeden z nejvýznamnějších německých malířů, který působil především na pražském dvoře císaře Rudolfa II., ovlivnil tvorbu mnoha umělců epochy manýrismu.

Giuseppe Arcimboldo

Významný italský malíř pozdního manýrismu, působil jako dvorní umělec v  Praze a díky svému netradičnímu vidění reality a způsobu zobrazování se stal velkou inspirací pro nejslavnější světové malíře moderní doby.

Jan Jiří Bendl

Nejvýznamnější český sochař raného baroka, proslavil se především dřevěnými díly pro pražské kostely. Svou tvorbou, nepoškozenou dílenskými vlivy, inspiroval řadu dalších umělců a mladší generaci sochařů včetně Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa.

Petr Brandl

Malíř, čelný představitel českého vrcholného baroka, jehož práce jsou považovány za jeden z vrcholů českého barokního malířství.

Braunův betlém

Monumentální a jedinečné sochařské dílo Matyáše Bernarda Brauna a jeho dílny, jež je považováno za jedno z vrcholných děl baroka a je vytvořeno bezprostředně v přírodě.

Ferdinand Maxmilián Brokoff

Český sochař a řezbář, jedna z nejtalentovanějších osobností českého sochařství období vrcholného baroka. Svou tvorbou ovlivnil především barokní vzhled hlavního města Prahy a inspiroval následující generace významných českých sochařů.

Václav Hollar

Rytec a kreslíř, jeden z nejvýznamnějších evropských grafiků a ilustrátorů, který vynikal svým talentem, pílí a dokonale provedenou realistickou prací. Byl uznáván především v Anglii.

Matěj Václav Jäckel

Významný lužickosrbský sochař a řezbář působící v Praze, výrazný představitel českého vrcholného baroka, jenž přinesl do českého umění styl baroka římského.

Jan Kupecký

Významný barokní portrétista českého původu charakteristický objektivním pohledem a psychologickým mistrovstvím, činný v Itálii a ve střední Evropě.

Mistr Litoměřického oltáře

Nejvýznamnější pozdně gotický český malíř, jehož tvorba byla zřejmě přímo ovlivněna italskou renesancí spolu s domácí výtvarnou tradicí.

Ignác František Platzer

Významný sochař, hlavní představitel českého sochařství období pozdního baroka a klasicismu, jeden z nejproduktivnějších umělců své doby.

Ondřej Schweigl

Významný barokně-klasicistní sochař a řezbář působící převážně na Moravě. Založil svou vlastní soukromou uměleckou školu. Byl mimořádným historiografem, zpracoval obšírný uměleckohistorický seznam památek na Moravě.

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Světově proslulý a v České republice největší barokní svatotrojiční morový sloup. Je považován za jedno z vrcholných děl období baroka. Byl vyhlášen národní kulturní památkou a zařazen do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Morové sloupy

Typická barokní socha ve formě sloupu dominující mnohým českým a moravským náměstím. V duchu katolické tradice byla stavěna nejčastěji jako poděkování za ukončení moru nebo za záchranu před pohromou.

Bartholomeus Spranger

Vlámský manýristický malíř a nadaný kreslíř, přední dvorní umělec Rudolfa II., působící v Praze, předznamenal nástup baroka a svou všestrannou tvorbou ovlivnil několik generací umělců nejen v českých zemích, ale také po celé Evropě.

Karel Škréta

Malíř raného baroka, je považován za zakladatele barokního malířství v Čechách, dosáhl i mezinárodního věhlasu.

Zobrazeno 1 - 16 záznamů
z celkového počtu 16

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.