Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Giuseppe Arcimboldo

Giuseppe Arcimboldo

Významný italský malíř pozdního manýrismu, působil jako dvorní umělec v  Praze a díky svému netradičnímu vidění reality a způsobu zobrazování se stal velkou inspirací pro nejslavnější světové malíře moderní doby.


Autor: Agrafian Hem Rarko, Národní galerie Praha, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giuseppe_Arcimboldo.jpg
Podrobné informace

*1527 Milán, milánské vévodství (dnešní Itálie) – 11. 7. 1593 Milán, milánské vévodství (dnešní Itálie)

 

Giuseppe Arcimboldo, známý též jako Joseph Arcimboldi, pocházel ze zámožné a vážené rodiny milánského malíře, kterým byl Biagio Arcimboldo. Jeho prastrýc Gianangelo Arcimboldo byl v letech 1550–1555 vlivným milánským arcibiskupem, díky němuž se mladý malíř později úspěšně prosadil u královského dvora. Malování se začal věnovat záhy, spolu se svým otcem pracoval na výzdobě milánské katedrály Narození Panny Marie. Roku 1562 se stal dvorním malířem císaře Maxmiliána II., poté od roku 1570 působil v Praze u jeho syna Rudolfa II. Na císařském dvoře navrhoval slavnostní výzdoby, konzultoval nákup uměleckých děl pro dvorní sbírku a také projektoval budování vodních staveb. Po dlouhodobé službě u dvora se v roce 1587 Arcimboldo vrátil zpět do Milána, kontakt s císařem však nepřerušil a stále mu poskytoval umělecké konzultace. Poslední portrét pro Rudolfa II. v podobě řeckého boha Vertumna namaloval v roce 1591. Císař umělci udělil šlechtický predikát.

Svá nejznámější díla Arcimboldo vytvořil na zakázku dynastie Habsburků (Čtyři roční období, Čtyři živly). Arcimboldova tvorba byla výjimečná a neobvyklá. Oficiálně měl být činný jako dvorní portrétista, zachovaly se od něj však jen dvě kreslené podobizny mladého Rudolfa II. Proslulost mu získaly netradiční malby, které se vyznačovaly užitím ovoce a zeleniny, kuchyňských nádob a řemeslnického nářadí. Pomocí těchto předmětů malíř vytvářel zajímavé figurální kompozice se symbolickým podtextem. Z jeho pozdější tvorby jsou známy i tzv. reverzní portréty vytvořené ve stejném stylu, které při otočení o 180 stupňů zobrazovaly zátiší. Pro svůj neobvyklý styl byl Arcimboldo již ve své době oblíben a napodobován. Zájem o jeho tvorbu vzrostl o několik století později s nástupem symbolismu a pro surrealisty, například pro Salvadora Dalího, se jeho díla stala hlavní inspirací. Velké množství Arcimboldových obrazů se za třicetileté války dostalo jako kořist z Prahy do Švédska.

Použité zdroje
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
CHENEY, Liana. Arcimboldo: 1527-1593. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2013. 255 s. ISBN 978-80-242-4042-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.