Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Jan Jiří Bendl

Jan Jiří Bendl

Nejvýznamnější český sochař raného baroka, proslavil se především dřevěnými díly pro pražské kostely. Svou tvorbou, nepoškozenou dílenskými vlivy, inspiroval řadu dalších umělců a mladší generaci sochařů včetně Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa.


Autor: Josef Mirovský.
Podrobné informace

*asi před 1620 Švábsko – 27. 5. 1680 Praha

Jan Jiří Bendl pocházel z truhlářské rodiny a řemeslu se vyučil u svého otce a také během studijních cest do jižního Německa a do Itálie. V roce 1630 se zřejmě usadil v Praze, avšak měšťanské právo získal teprve v roce 1651, kdy také vstoupil do staroměstského cechu malířů i řezbářů, na jehož založení se aktivně podílel. Zemřel v Praze v roce 1680 pravděpodobně následkem morové nákazy.

Bendlovým významným dílem byly sochy osazené na pražském mariánském sloupu na Staroměstském náměstí, který byl zbořen roku 1918. Fragmenty těchto soch jsou dnes uloženy v lapidáriu Národního muzea. K dalším, neméně významným dílům patří dřevěné sochy apoštolů a také kamenné sochy umístěné na průčelí kostela Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu. Bendlovou prací je rovněž vinařský sloup se sochou sv. Václava u kostela sv. Františka na Křižovnickém náměstí u Karlova mostu a socha sv. Václava na Starém proboštství na třetím nádvoří Pražského hradu. Bendlova tvorba byla ovlivněna nizozemským uměním a římským barokem. Sochař ve svých dílech propojil gotické motivy sevřených obrysů a kaskádovitých lemů s novějšími způsoby vyjádření emocí pomocí gest rukou, rotací a za využití bohatých draperií ztvárňujících dynamicky řasené roucho.

 

 

Použité zdroje
BENDL, Jan Jiří. Jan Jiří Bendl: výběr řezeb pražského sochaře raného baroku: Pražský hrad, Jiřský kláštěr, [říjen - prosinec] 1982. V Praze: Národní galerie, 1982. 29 s., [20] s. obr. příl. Profily a přehledy; 44.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
SOCHOROVÁ, Anna. Jezdecký pomník sv. Václava od Jana Jiřího Bendla v Praze. Brno, 2007. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta. Vedoucí práce Lubomír SLAVÍČEK.
ŠVÁCHA, Rostislav et al. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.