Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Olbram Zoubek

Olbram Zoubek

Významný český sochař druhé poloviny 20. století.


ČTK/Šulová Kateřina.
Podrobné informace

*21. 4. 1926 Praha – 15. 6. 2017 Praha

 

Olbram Zoubek se začal zajímat o sochařství během studií na reálné škole, v té době absolvoval hodiny modelování. Po neúspěšném pokusu pokračovat ve studiích na pražské Akademii výtvarných umění (AVU) docházel na kamenosochařskou praxi a posléze nastoupil na Uměleckoprůmyslovou školu (dnes VŠUP, UMPRUM), kde studoval v sochařské dílně Josefa Wagnera. Koncem druhé světové války se účastnil Pražského povstání. Po komunistickém převratu neměl možnost svá díla prezentovat a věnoval se především restaurátorství. Jeho první manželkou se stala sochařka Eva Kmentová. Syn Jasan pokračoval v rodinné sochařské tradici a stal se rovněž sochařem. Zoubek byl členem mnohých uměleckých skupin (např. Trasa, Nová skupina, Umělecká beseda aj.). V letech 1976–1982 přednášel na AVU sochařství a exteriérovou architekturu. Roku 1996 získal medaili Za zásluhy I. stupně a v roce 2015 mu byl udělen titul Rytíř české kultury. Krátce před smrtí roku 2016 založil Nadační fond Kmentová Zoubek.

Olbram Zoubek po sobě zanechal rozsáhlý a umělecky rozmanitý odkaz, zahrnující jak drobné plastiky, tak i monumentální díla. V jeho tvorbě je patrný vliv antiky, vyvolaný studijní cestou do Řecka. Častý je také motiv rodiny a přátelství.

Sochařovy výtvory jsou dynamické, ztvárněné takovým způsobem, že plastiky svými gesty, postavením a sklonem k divákovi promlouvají. K jeho nejvýznamnějším pracím patří posmrtná maska Jana Palacha umístěná na budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a bronzový náhrobek Jana Palacha na Olšanských hřbitovech, jenž byl původně odstraněn a teprve v roce 1990 znovu odlit a na hrobě tohoto studentského představitele odporu opět osazen. Mezi další Zoubkovy významné počiny se řadí Pomník obětem komunismu na pražském Petříně či pomník Milady Horákové. Jako restaurátor se zaměřoval na renesanční sgrafito a k jeho největším restaurátorským pracím patří sgrafita na zámku v Litomyšli, na nichž pracoval spolu s Václavem Boštíkem, Stanislavem Podhrázským a Zdeňkem Palcrem. Město Litomyšl udělilo Olbramu Zoubkovi čestné občanství.

Použité zdroje
DÉNESOVÁ, Eva. Olbram Zoubek: vzpomínky na výstavu v Galerii Limes, Komárno 2012. Veľké Kapušany: Luminosus, 2013. 91 s. ISBN 978-80-971496-6-6.
MALINA, Jaroslav, ed. Olbram Zoubek. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 1996. 320 s. Osobnosti. ISBN 80-902215-0-5.
ZOUBEK, Olbram a BREGANTOVÁ, Polana, ed. Olbram Zoubek: Prague Castle Riding School, 29.11.2013-2.3.2014. 1st ed. Prague: Akropolis, 2013. 45 s. ISBN 978-80-7470-047-7.
ZOUBEK, Olbram a KLUSÁKOVÁ, Jana, ed. Český sochař Olbram Zoubek o sobě a o době. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1990. 61 s., 15 s. obr. příl. ISBN 80-7057-034-2.
ZOUBEK, Olbram a LAZORČÍK, Michal. Olbram Zoubek: sochy. [Janovice nad Úhlavou]: Galerie Klatovy/Klenová, 2017. 31 stran. ISBN 978-80-87013-90-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.