Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Vladimír Vašíček

Vladimír Vašíček

Významný a stále nedoceněný český abstraktní malíř, jeden z průkopníků a klasiků českého moderního malířství druhé poloviny 20. století.


Signatura – Autor: Martin wolf, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladim%C3%ADr_Va%C5%A1%C3%AD%C4%8Dek_signatura.jpg
Podrobné informace

*29. 9. 1919 Mistřín (dnešní Svatobořice-Mistřín) – 29. 8. 2003 Svatobořice (dnešní Svatobořice-Mistřín)

 

Vladimír Vašíček se vyučil v dekoratérské dílně Antonína Sychry, kde si osvojil základy kostelní malby. Poté pracoval ve Zlíně v reklamní a dekoratérské společnosti. V roce 1940 začal navštěvovat Baťovu Školu umění a následně byl zaměstnán v projekčním oddělení Baťovy továrny. Po ukončení války se zapsal na pražskou Akademii výtvarných umění. Po studiích opustil hlavní město a usadil se ve Svatobořicích. Vzhledem k politické situaci a potlačování abstraktního malířství nemohl tvořit veřejně a zůstal v ústraní. Ideově se spojil s několika dalšími moravskými malíři – vyznavači abstrakce, kteří společnými silami usilovali o rozvoj abstraktní malby v Čechách a nechávali se inspirovat západním uměním. Roku 1956 proběhla výstava čtyř moravských abstraktních malířů v Kyjově a později v Praze, která vyústila ve formování Brněnské umělecké skupiny. Vašíček navštívil Rusko, Rakousko, Polsko, Francii, Švýcarsko a Španělsko, kde se seznamoval se zahraniční malbou a účastnil se výstav. V době normalizace se zabýval restaurováním kostelních maleb. Otevřeného veřejného uznání se dočkal až po rozpadu komunistického bloku. Ocenění mu udělila Masarykova akademie umění, získal též Cenu Františka Kupky.

Vašíčkova tvorba byla ovlivněna především rodným krajem, Slováckem, jeho historií a přírodou. Nejoceňovanějšími z jeho díla jsou krajinomalby, které ještě na začátku jeho tvorby nabírají abstraktní ráz a které tvoří dynamické linie a skvrny vzdáleně připomínající asijskou kaligrafii. Vašíčkova tvorba se do jisté míry měnila v souladu s vývojem moderního umění od expresionismu, kubismu až ke kubofuturismu a orfismu. Vašíček však nešel s dobou pouze mechanicky, v jeho dílech je zřetelný osobní rozvoj a pevné ukotvení v české tradici. Jeho tvorba pozvolna přecházela od malby figurativní k bezpředmětné, která se vyznačovala autonomií obrazu a zbavením jakékoli vazby k reálnému modelu.

Použité zdroje
VAŠÍČEK, Vladimír a MALIVA, Josef. Vladimír Vašíček: obrazy z let 1949-1999: Galerie výtvarného umění v Hodoníně červen - srpen 1999, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě září - listopad 1999. V Hodoníně: Galerie výtvarného umění, 1999. 19 s. ISBN 80-85015-31-5.
VAŠÍČEK, Vladimír. Paleta žhavená sluncem jihu Moravy: život a dílo malíře Vladimíra Vašíčka: Galerie výtvarného umění v Hodoníně, prosinec 2009 - leden 2010: Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti, únor - duben 2010. V Hodoníně: Galerie výtvarného umění ve spolupráci s Galerií Slováckého muzea v Uherském Hradišti, 2009. 84 s. ISBN 978-80-85015-55-3.
VAŠÍČEK, Vladimír. V. Vašíček: [obrazy 1949-1992: Galerie výtvarného umění v Ostravě, březen-duben 1993. Ostrava: Galerie výtvarného umění v Ostravě, 1993. [35] s. ISBN 80-85091-23-2.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.