Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Kubismus (8 záznamů)

Emil Filla

Malíř, grafik, sochař, teoretik, redaktor a diplomat, přinesl do českého umění kubismus v jeho nejkvalitnějším pojetí. Dnes se jeho díla prodávají za miliony a řadí se k nejdráže prodávaným obrazům na aukcích v České republice.

František Foltýn

Kubistický malíř, významná osobnost českého moderního umění, jeden z důležitých představitelů tzv. organické abstrakce. Nejvíce se proslavil v meziválečném období, je znám především svými abstraktními pracemi.

Otto Gutfreund

Čelný představitel novodobého českého sochařství a jeden z nejvýznamnějších kubistických sochařů. Byl autorem mnoha reliéfů, volných plastik a bezpočtu vysoce kvalitních přípravných kreseb.

 

Jan Kotík

Významný představitel českého malířství 20. století, průmyslový výtvarník, grafický teoretik a akademický pedagog, věnoval se též designu a byl velmi uznáván v Německu.

Bohumil Kubišta

Malíř, grafik a teoretik umění, jeden z nejznámějších českých výtvarných umělců. Položil základy českého kubismu a svou tvorbou výrazně inspiroval mladou meziválečnou generaci. Dnes patří Kubištovy obrazy na aukcích v ČR k nejdráže prodávaným.

Václav Špála

Významný český malíř, grafik a ilustrátor, jeden z nejvyhledávanějších představitelů moderního umění v Čechách. Jeho obrazy jsou dnes u sběratelů velmi oblíbeny a prodávají se za miliony.

Tvrdošíjní

Skupina mladých českých malířů, navázala na předválečnou avantgardu a svými manifestačními výstavami propojovala české výtvarné umění s uměním evropským.

Vladimír Vašíček

Významný a stále nedoceněný český abstraktní malíř, jeden z průkopníků a klasiků českého moderního malířství druhé poloviny 20. století.

Zobrazeno 1 - 8 záznamů
z celkového počtu 8

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.