Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Bohuslav Schnirch

Bohuslav Schnirch

Jeden z nejnadanějších a nejvýznamnějších sochařů generace Národního divadla, který svými skulpturami mistrně doplňoval projekty mnoha českých i zahraničních architektů.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*10. 8. 1845 Praha – 30. 9. 1901 Praha

Bohuslav Bedřich Josef Schnirch zdědil zájem o architekturu a umění nejspíše po svém otci, inženýru a staviteli Josefu Emanuelu Schnirchovi. Sochařství studoval ve Štýrském Hradci, poté ve Vídni a v Mnichově. Po návratu do Prahy zahájil studium architektury na pražské polytechnice, kde se seznámil s architektem Josefem Zítkem. Nejvýznamnější vliv na Schnirchovu tvorbu měl pobyt v Itálii, kde strávil dva roky studiem antického umění, které ho spolu s renesanční estetikou nebývale ovlivnilo. Jako přesvědčený vlastenec se často stýkal s Františkem Ladislavem Riegrem, Františkem Palackým a Miroslavem Tyršem. Během svého pobytu v cizině zajišťoval pro své děti českého vychovatele. Byl předsedou výtvarného odboru Umělecké besedy. Miloval Sokol a šachy, sám navrhl originální tvar šachových figurek. V roce 1888 se stal historicky prvním předsedou České asociace šachové. Byl členem Komise pro soupis památek Prahy a podílel se na vytváření systému památkové péče v Českých zemích.

Schnirchova tvorba vycházela z klasicismu a italské novorenesance, jeho pozdější projev se blížil spíše realismu. K jeho nejznámějším dílům patří sochy zdobící budovu Národního divadla, Apollon a devět múz a bronzová antická trojspřeží, tzv. trigy, které byly zničeny při požáru a nahrazeny novými skupinami podle přepracovaných Schnirchových modelů. Jeho dalším významným počinem jsou sochy hudebníků na Rudolfinu, sochařská výzdoba budov Národního muzea a Pražské městské pojišťovny. Schnirch byl vyhledávaným sochařem, který nejčastěji spolupracoval s Josefem Zítkem. Byl také autorem pomníků Jiřího z Poděbrad v Poděbradech či Václava Hálka v Praze. Některé jeho návrhy zůstaly nerealizovány, jedná se například o pomníky sv. Václava, Josefa Jungmanna nebo také Jana Husa pro Prahu, Jana Žižky pro Tábor a Karla Havlíčka Borovského pro Kutnou Horu. Pracoval též na reliéfech, náhrobcích, drobných plastikách, bustách a na výzdobě fasád domů. K nejznámějším patří busty významných osobností, například Jana Žižky, Jana Palackého, Karla IV., a sochařské části náhrobku vlastní rodiny, dále náhrobků Miroslava Tyrše, Jindřicha Fügnera, Josefa Baráka, bratří Grégrů, Karla Havlíčka Borovského aj.

Použité zdroje
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
ŠVÁCHA, Rostislav et al. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.