Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Politika (105 záznamů)

František Soukup

 

Český a československý sociálně demokratický politik a publicista, doktor práv, stoupenec humanistických principů T. G. Masaryka. Jeden z „Mužů 28. října“.

 

 

 

 

Sovětizace Československa

Proměna politických, ekonomických a kulturních standardů Československa podle sovětského vzoru v letech 1945–1956. Výrazná proměna sociálního řádu a parametrů občanské společnosti podle zkušeností stalinské modernizace a její ideologie.

Franz Spina

Českoněmecký agrární politik, filolog a literární vědec, člen několika československých vlád; zastánce spolupráce Čechů a Němců ve společném státě.

Jiří Stříbrný

Český pravicový politik, novinář a vydavatel, jeden z „Mužů 28. října“. Za první i druhé republiky významným způsobem zasahoval do československého veřejného a politického života. Byl ministrem v několika československých vládách. Vydával štvavý a bulvární tisk. Po druhé světové válce byl obviněn z kolaborace a odsouzen na doživotí.

Sudetoněmecká strana

Německá fašistická strana, založená za první republiky. Podporovala autonomii Sudet.

Ivan Sviták

 Český filozof, teoretik kultury, publicista a glosátor veřejného dění. Významný představitel českého marxistického humanismu a filozofické antropologie. Autor významných esejů o myšlenkovém odkazu českých dějin.

Ludvík Svoboda

Československý generál. Prezident Československa mezi lety 1968–1975. Nepodařilo se mu intervenovat za některé oběti čistek, kterým chtěl pomoci po Pražském jaru.

Přemysl Šámal

Český advokát, účastník prvního i druhého odboje, kancléř tří československých prezidentů.

 

 

Bohumír Šmeral

Československý politik, novinář a zakladatel Komunistické strany Československa.

Vladimír Špidla

Výrazný český politik, v letech 2002–2004 zastával funkci premiéra České republiky za ČSSD, následně též eurokomisaře.

Jan Šrámek

Římskokatolický kněz a československý politik, zakladatel Československé strany lidové. Během druhé světové války působil jako předseda exilové vlády v Londýně.

Vavro Šrobár

Československý politik a lékař, byl jedním z „mužů 28. října“ a významným meziválečným československým politikem slovenského původu. Od roku 1935 působil jako profesor sociálního lékařství na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

 

 

Milan Rastislav Štefánik

Slovenský astronom, diplomat a politik, jeden ze zakladatelů Československa a první československý ministr obrany.

Ladislav Štoll

Marxisticko-leninský publicista a literární kritik, jeden z vůdčích představitelů socialistickorealistické koncepce literatury a stalinistického (ždanovského) pojetí umění. Byl poúnorovým poslancem Národního shromáždění ČSR a ministr vlád Československa.

Antonín Švehla

Jeden z nejdůležitějších politiků meziválečného Československa spojený s agrární stranou. Ministerský předseda tří československých vlád (1922–1929).

Jan Švejnar

Česko-americký ekonom a vysokoškolský pedagog.

Jan Šverma

Československý novinář a komunistický politik, poslanec Národního shromáždění, účastník Slovenského národního povstání, v průběhu povstání padl. 

 

 

Třetí československý odboj

Odboj proti komunistické moci. Nejdelší odboj v dějinách Československa – od roku 1948 do sametové revoluce v roce 1989.

Třetí republika

Politická forma uspořádání poválečného Československa v období od května roku 1945 do února 1948. Její celkový ráz byl poznamenán dominantní úlohou Komunistické strany Československa a jednoznačnou orientací na Sovětský svaz.

Petr Uhl

Novinář a publicista, filozof, v letech 1990–1992 poslanec. Přední intelektuál české levicové scény. Celoživotně se zaobírá tématy ochrany lidských práv a péče o životní prostředí. Někdejší signatář Charty 77, později spojený se Stranou zelených.

Zobrazeno 81 - 100 záznamů
z celkového počtu 105

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.