Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Politika (105 záznamů)

Plzeňské povstání 1953

Masové protesty občanů Plzně proti měnové reformě roku 1953. Početním zastoupením, rozsahem a radikalitou se jednalo o největší občanskou protirežimní demonstraci v Československu v 50. letech 20. století a o výraz krize komunistického systému.

Politické justiční procesy v Československu 1948 – 1954

Série vykonstruovaných politických procesů s představiteli politické opozice během 50. let. Jejich smyslem mělo být zajištění komunistické moci. Byly však namířeny také proti některým předním komunistům.

Politické strany v České republice

V průběhu historie byla stranická pluralita v zemi různě omezována, v současné době je však v České republice téměř 100 politických stran.

Politický vývoj ČR po roce 1993

Sled novodobých politických událostí, charakteristických pro vývoj samostatné České republiky (vznik 1. 1. 1993). Nejnovější období moderních českých dějin, které je typické příklonem k tržní ekonomice, parlamentní demokracii a zapojením do mezinárodních struktur.

Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí

Věta pronesená Václavem Havlem během sametové revoluce. Stala se symbolem demokratizační politické transformace, s jistým odstupem ale také zdrojem společenské kontroverze

Pravda vítězí (heslo prezidentské standarty)

Heslo, které je od roku 1920 součástí standarty prezidenta republiky, autorem citátu byl český reformní kazatel Jan Hus.

Pražské jaro 1968

Obecné označení demokratických reforem politiky, sociální a mediální sféry v Československu roku 1968. Unikátní a mezinárodně proslulý pokus o uskutečnění vize socialismu, který by byl založen na občanské participaci, svobodě volby a názorů.

Protektorát Čechy a Morava

Loutkový a okupovaný stát na území někdejší Druhé republiky. Byl utvořen po okupaci československého území německými vojsky na základě výnosu Adolfa Hitlera ze dne 16. března 1939. Období násilné germanizace a politického útlaku českého národa.

První československý odboj

Úsilí českého a slovenského lidu během první světové války o osamostatnění z rakousko-uherské nadvlády. Odboj zahrnoval diplomatické a vojenské akce, které vedly k vyhlášení samostatné Československé republiky.

První republika

Obecně vžité označení pro státní a národnostní útvar Československa a pro jeho politické zřízení v letech 1918 -1938. První samostatná státní forma parlamentní republiky, na jejímž území tvořili Češi svrchované etnikum.

Rádio Svobodná Evropa

Rozhlasová stanice, která má za cíl šířit objektivní informace o diktátorských režimech. V Česku působí od roku 1995.

Alois Rašín

Československý politik, právník a ekonom. Stal se obětí prvního atentátu na politickou osobnost v Československu.

Reinhard Tristan Eugen Heydrich

Zastupující říšský protektor protektorátu Čechy a Morava za druhé světové války. Nejznámější a nejvíce nenáviděný nacista v Československu.

Radovan Richta

Sociolog a filozof, jeden z autorů a průkopníků termínu vědeckotechnická revoluce jako pojmenování pro stav společnosti ve 2. pol. 20. století. Richta je dodnes považován za jednoho z nejvýznamnějších teoretiků vývoje postindustriální společnosti.

Romové v Česku

Jedna z etnických menšin České republiky, která se dlouhodobě potýká s diskriminací. Po boku českých obyvatel žije od počátku 15. století.

Rozpad Československa a vznik samostatné ČR

Společenský proces dezintegrace československého státu mezi lety 1990–1992. Vedl ke vzniku samostatné České republiky a k nové podobě liberální české státnosti. Zánik Československa byl nejvýznamnější proměnou státního útvaru od roku 1945.

Rudé právo

Deník, jenž se stal ústředním tiskovým propagandistickým nástrojem Komunistické strany Československa. Mezi lety 1948–1989 měl nejvyšší náklad na trhu.

Sametová revoluce

Série stávek, masových občanských protestů a happeningů z listopadu 1989. Revoluční hnutí mělo širokou podporu veřejnosti a vedlo k ukončení komunistického režimu. Své označení dostala revoluce podle zcela nenásilného charakteru mocenských změn.

Samizdatové časopisy a edice

Nezávislá literatura, která v Československu vznikala již krátce po komunistickém převratu v únoru 1948 (underground, surrealisté), výrazně však začala fungovat v období tzv. normalizace v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. Byla součástí nezávislé kultury a projevem nezávislého a svobodného myšlení.

Bohuslav Sobotka

V pořadí jedenáctý premiér samostatné České republiky.

Zobrazeno 61 - 80 záznamů
z celkového počtu 105

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.