Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Rádio Svobodná Evropa

Rádio Svobodná Evropa

Rozhlasová stanice, která má za cíl šířit objektivní informace o diktátorských režimech. V Česku působí od roku 1995.


Autor: Krokodyl, licence CC BY, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Federalni_shromazdeni_Snemovna_lidu_6913.JPG
Podrobné informace

Historie Rádia Svobodná Evropa se začala nepřímo psát roku 1946 v souvislosti s rozdělením světa na Západ a Východ a se vznikem železné opony. Když se ve státech východního bloku začala upevňovat cenzura, jediným způsobem, jak na toto území šířit objektivní informace ze Západu, byly rádiové vlny, protože televizní technologie nebyla ještě dostatečně rozvinuta. Rádio Svobodná Evropa tedy vzniklo s cílem necenzurovaně informovat obyvatelstvo žijící pod nadvládou diktátorských režimů v Evropě. Zpravodajská organizace Národní rada pro svobodnou Evropu byla založena ředitelem CIA Allenem Welshem Dullesem už roku 1949. Název Rádio Svobodná Evropa (Radio Free Europe, RFE) však vznikl až později. Rádio financoval americký Kongres.

Provoz rádia začal v Mnichově dne 1. 5. 1951, a to v češtině. První větu, která ze stanice zazněla, pronesl Ferdinand Peroutka: „Volá hlas svobodného Československa, rozhlasová stanice Svobodná Evropa.“ Těsně před kolapsem komunistického režimu v Československu dostal Pavel Pecháček, ředitel československé redakce RFE, omylem vízum ke vstupu do Československa, a mohl tak odtud živě vysílat a komentovat průběh demonstrací na Václavském náměstí. Stal se tak jediným reportérem, který mohl v plném rozsahu informovat o událostech v listopadu 1989. Stanice Rádio Svobodná Evropa ukončila v Mnichově svou činnost 30. 6. 1995 a od 1. července téhož roku začala vysílat z Prahy, z budovy bývalého Federálního shromáždění ČSSR. Tento objekt byl stanici pronajat za symbolickou 1 korunu českou ročně. V roce 2002 přestal americký Kongres stanici financovat. V současné době rádio vysílá z Hagiboru v pražských Strašnicích, a to ze speciální budovy s vysokým stupněm zabezpečení.

Použité zdroje
TÂRAU, Virgiliu et al. Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945-1989, II: sborník k mezinárodní konferenci pořádané v Praze ve dnech 19.-21. listopadu 2008 = NKVD/KGB activities and its cooperation with other secret services in Central and Eastern Europe 1945-1989, II: anthology of an international conference held in Prague, 19-21 November 2008. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009. 289 s. ISBN 978-80-87211-24-3.

JOHNSON, A. Ross, ed. a PARTA, R. Eugene, ed. Cold war broadcasting: impact on the Soviet Union and Eastern Europe: a collection of studies and documents. Budapest: Central European University Press, 2010. xxv, 584 s. ISBN 978-963-9776-80-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.