Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Politika (105 záznamů)

Jan Masaryk

Český diplomat a politik, mladší syn prezidenta T. G. Masaryka. Zemřel za nevyjasněných okolností.

Jan Viktor Mládek

Česko-americký ekonom a jeden z výkonných ředitelů Mezinárodního měnového fondu. Významný sběratel a mecenáš umění.

Mnichovská konference

Konference konaná v září 1938 s účelem odvrátit válečný konflikt, jejím výsledkem byla dohoda nařizující Československu postoupit Německu pohraniční území. Dodnes je symbolem mezinárodní zrady a nedodržení spojeneckých smluv.

Emanuel Moravec

Český důstojník, publicista a politik, účastník protirakouského odboje, legionář, vojenský teoretik, čelný představitel a symbol kolaborace s nacisty.

 

František Moravec

Známý československý vojenský velitel, člen vojenské zpravodajské služby a jeden z lidí, kteří naplánovali atentát na Reinharda Heydricha.

Muži 28. října

Pětice mužů, členů Národního výboru, 28. 10. 1918 vyhlásili v Praze existenci samostatného státu a převzali klíčové úřady. Jednalo se o představitele klíčových politických stran, kteří se v říjnu 1918 neúčastnili schůzky s představiteli československého odboje v Ženevě. Byli jimi Dr. Alois Rašín, Dr. František Soukup, Antonín Švehla, Jiří Stříbrný a Dr. Vavro Šrobár.

 

 

 

 

Národní listy

Český politický liberální deník, který vycházel v letech 1861–1941. Jeden z nejvýznamnějších deníků druhé poloviny 19. století.

Národní strana (staročeši)

Nejvýznamnější česká politická strana druhé poloviny 19. století. Přibližně 30 let byla hlavní politickou reprezentantkou českého národa v Rakousku a Rakousku-Uhersku.

Národní strana svobodomyslná (mladočeši)

Česká politická strana působící v Rakousku-Uhersku, v poslední čtvrtině 19. století liberální alternativa a hlavní oponent konzervativních staročechů.

Naše země nevzkvétá

Začátek prvního novoročního projevu prezidenta Václava Havla, který reagoval na tradičně nepravdivá pozitivní tvrzení svých předchůdců z komunistické strany.

Petr Nečas

předseda vlády mezi lety 2010–2013

Němci v Česku

Jedna z etnických menšin České republiky, která zahrnuje české, moravské a slezské Němce. Od 20. století se vžil termín sudetští Němci, který mívá v souvislosti s nacismem negativní zabarvení.

Normalizace

Ideologický režim československé politiky v letech 1969–1989. Principem normalizace bylo podřízení veškerého života v Československu politické linii Sovětského svazu jako snaha o udržení stability východního bloku.

Teréza Nováková

Prozaička, soustředící se ve svých textech především na zobrazení lidového života ve východních Čechách. Patří mezi významné představitelky českého realismu a ženského emancipačního hnutí.

Antonín Novotný (prezident)

třetí prezident komunistického Československa úřadující mezi lety 1957 a 1968. Svou politickou kariéru postavil na konexích v Moskvě.

Odsun Němců a národní očista

Etnicky a nacionálně motivovaný, nucený odchod německého obyvatelstva po roce 1945. Jeden z nejvýznamnějších politicky motivovaných přesunů etnické skupiny v poválečné Evropě. Kontroverzní snaha o zajištění národnostně jednotného Československa.

Operace Dunaj

Oficiální pojmenování vojenské invaze pěti socialistických států Varšavské smlouvy do Československa v srpnu roku 1968. Největší vojenská operace řízená Sovětským svazem od konce druhé světové války za účelem ukončení demokratických reforem pražského jara.

Jiří Paroubek

Šestý předseda vlády České republiky, ministr pro místní rozvoj, předseda ČSSD a poslanec.

Ferdinand Peroutka

Přední osobnost české mediální, veřejné a literární scény 1. poloviny 20. století. Esejista a publicista, šéfredaktor vlivného týdeníku Přítomnost. Zastával liberálně levicové postoje a měl blízko k politice prezidenta T. G. Masaryka.

Josef Plojhar

Československý katolický kněz a politik, poslanec československého parlamentu a ministr zdravotnictví v letech 1948–1968, místopředseda a později předseda Československé strany lidové, představitel spolupráce této strany s diktaturou KSČ.

 

 

Zobrazeno 41 - 60 záznamů
z celkového počtu 105

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.