Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Politika (105 záznamů)

Julius Grégr

Český právník a advokát, spolu se svým bratrem Eduardem přední novinář a politik, spoluzakladatel tzv. mladočeské strany a deníku Národní listy. Jako jeden z prvních se v české politice opíral o vliv novin na utváření veřejného mínění.

Stanislav Gross

Předseda vlády mezi lety 2004 a 2005. Vykonával rovněž funkce místopředsedy ČSSD, ministra vnitra a poslance.

Emil Hácha

Český právník a státník, prezident senátu Nejvyššího správního soudu Československa, prezident Česko-Slovenské republiky a státní prezident protektorátu Čechy a Morava.

Václav Havel

Český dramatik, jeden z nejvýznamnějších českých autorů tzv. absurdního dramatu, básník, politický disident, poslední československý prezident (1989–1992) a první prezident České republiky (1993–2003).

Jiří Rusnok

Desátý premiér České republiky a guvernér České národní banky.

Konrad Henlein

Sudetoněmecký politik a nacista, kontroverzní vůdce sudetských Němců v Československu.

Karl Hermann Frank

Generál SS, jeden z vedoucích představitelů okupačního režimu v Čechách a na Moravě, těsně spojený s tzv. heydrichiádou.

Heydrichiáda

Období těžkých represí proti českému národu a Židům v Čechách a Moravě.

Milan Hodža

Československý politik, státník, novinář a publicista původem ze Slovenska, desátý předseda vlády Československé republiky.

Charta 77

Nejvýznamnější nezávislá občanská protestní iniciativa v Československu po roce 1968. Vznikla na základě tzv. helsinského závěrečného aktu o dodržování lidských práv z roku 1975. Charta 77 se stala symbolem morálního odporu proti komunistickému režimu.

Otto Jelinek

Česko-kanadský mistr světa v krasobruslení, podnikatel, kanadský politik a ministr, český poradce a podnikatel, bývalý kanadský velvyslanec v Česku

 

Alois Jirásek

Prozaik a dramatik, který dovedl s využitím drobných detailů mistrovsky vylíčit historické události, a maximálně tak přiblížit  popisovanou dobu. V jeho díle vrcholí obrozenecká tradice české literatury, jež byla později často uváděna jako požadovaná norma vztahu k minulosti.

K(lub) 231

Organizace politických vězňů, kteří byli uvězněni komunistickým režimem v Československu od roku 1948 do začátku 60. let 20. století.

Václav Klaus

Český ekonom a politik. Druhý prezident České republiky, jehož funkci zastával v letech 2003–2013, a předseda vlády v letech 1992–1998.

Erazim Kohák

Český filozof s výraznou vazbou na téma ochrany životního prostředí. Většinu svého života prožil v USA, kde se akademicky věnoval otázkám vztahu člověka a světa, rozvoji fenomenologie a problémům etiky.

Komunistická strana Československa (KSČ)

Od roku 1948 do roku 1989 vládnoucí strana v Československu. Představovala místní totalitní moc.

Karel Kramář

První premiér Československé republiky.

Lidové noviny

Deník, do kterého přispívala řada významných osobností české kultury a politiky. Největší slávě se noviny těšily v období meziválečného Československa.

Josef Svatopluk Machar

Básník, prozaik, publicista a politik známý jako jeden z iniciátorů České moderny, spolu s F. X. Šaldou je též autorem jejího manifestu. Jeho styl se od předchozí rétorické lumírovské a ruchovské generace liší výrazným vyzdvihováním aktuálních společenských otázek.

Tomáš Garrigue Masaryk

Sociolog, filozof a první prezident samostatné Československé republiky po roce 1918. Jako politická ikona a symbol morální integrity dodnes ovlivňuje normy demokratické diskuse a politické rétoriky, je středobodem české historické paměti 20. století.

Zobrazeno 21 - 40 záznamů
z celkového počtu 105

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.