Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Alois Rašín

Alois Rašín

Československý politik, právník a ekonom. Stal se obětí prvního atentátu na politickou osobnost v Československu.


ČTK
Podrobné informace

*18. 10. 1867 Nechanice – 18. 2. 1923 Praha

Alois Rašín se narodil do velké rodiny pekaře. V mládí studoval na několika gymnáziích a po maturitě pokračoval ve studiu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kvůli zdravotním důvodům však přešel na právnickou fakultu, kterou absolvoval roku 1891.

Už za dob studií se angažoval v politice. Byl členem mladočeské strany, zapojil se do hnutí radikální studentské mládeže a stal se jedním z vůdců tzv. Omladiny, za což byl odsouzen na dva roky vězení. Na počátku 20. století se začal věnovat advokátní praxi a do politiky se vrátil až roku 1907. Spolupracoval s Karlem Kramářem a stal se místopředsedou mladočeské strany. Jako politik se zabýval především ekonomickými otázkami a byl jedním z autorů ekonomického programu mladočeské strany. Během první světové války byl Rašín, stejně jako Kramář, zatčen za svou protirakouskou činnost (organizace Maffie) a odsouzen k trestu smrti, který byl později změněn na trest těžkého žaláře a roku 1917 byl úplně zrušen.

Alois Rašín se stal členem Národního výboru československého a jedním z „mužů 28. října“, kteří vyhlásili samostatné Československo. Od listopadu 1918 do července 1919 působil jako ministr financí československé vlády pod vedením Karla Kramáře (resort financí vedl ještě od r. 1922 ve vládě Antonína Švehly). V prvních měsících existence nového státu Rašín rychle stabilizoval státní finance a jeho zásluhou byla československá měna v březnu roku 1919 oddělena od měny rakouské. Československá koruna v té době patřila k nejsilnějším a nejstabilnějším měnám v Evropě. Rašínova ekonomická koncepce stavěla ekonomické zájmy státu nad sociální a společenské problémy. V očích části společnosti se proto stal symbolem sociálního útlaku státu a byl silně kritizován levicovými politickými stranami. Na začátku ledna roku 1923 jej smrtelně zranil atentátník Josef Šoupal. V reakci na tuto událost schválil československý parlament o měsíc později zákon na ochranu republiky.

Audio (3 nahrávky)
Upoutávka


Datace


Hlavní text


Použité zdroje
BAŽANTOVÁ, Ilona, ed. et al. Alois Rašín: český politik, právník a národohospodář: sborník textů: výňatky z díla Aloise Rašína. Praha: CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2003. 98 s. Ekonomika, právo, politika; č. 24. ISBN 80-86547-21-3.
ČECHUROVÁ, Jana. Alois Rašín: dramatický život českého politika. Vyd. 1. Praha: Argo, 1997. 173 s., [8] s. il. a portrétů. ISBN 80-7203-061-2.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.